Nordean talousennuste: Rajoittamaton kasvu

Lehdistötiedote | 11-05-2021 10:00

Koronarajoitteiden purkautuessa maailmantalouden kasvuvauhdin odotetaan olevan nopeinta lähes 50 vuoteen ja Suomen talouden kasvavan sekä tänä että ensi vuonna 3,0 prosenttia. Suomi palaa pikavauhtia tilanteeseen, jossa suurimpana kasvun esteenä nähdään työvoiman saatavuus. Erittäin elvyttävän talouspolitiikan seurauksena myös maailmantaloudessa voidaan nähdä ylikuumenemisen merkkejä.

Talouksien erittäin nopeaa toipumista koronakriisistä tukee kriisin aikana kertyneiden säästöjen kuluttaminen sekä vahvana jatkuva elvytyspolitiikka. Maiden väliset erot kehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä.

– Yhdysvalloissa puhutaan jo mahdollisista ylikuumenemisen merkeistä taloudessa, kun taas euroalueella tilanne on pari pykälää vaatimattomampi. Tilanne heijastuu myös inflaationäkymiin sekä rahoitusmarkkinoille, ja rahapolitiikan odotetaan kiristyvän Yhdysvalloissa euroaluetta nopeammin, pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi.

– Kaikilla maailman päätalousalueilla kriisi on kasvattanut valtioiden roolia taloudessa, johtanut omavaraisuuden korostamiseen sekä nopeaan valtioiden velkaantumiseen. On vielä hyvin epäselvää, onnistutaanko tällä politiikkalinjalla kiihdyttämään pysyvästi tuottavuuskehitystä vai jättääkö kriisi vain kohonneet velka-asteet jälkeensä, Koivu pohtii.

Suomen taloudessa näkyvissä laaja-alaista kasvua  

Suomen talouden lähiajan kasvunäkymät ovat positiiviset talouden toipumisen ollessa laaja-alaista. Teollisuudessa tilauskirjat ovat alkaneet täyttyä, asuntomarkkinoiden imu vauhdittaa rakentamista ja palvelualoilla odotetaan koronavuoden aikana patoutuneen kulutuskysynnän purkautumista kesän myötä. Ennustamme edelleen BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,0 prosenttia, mutta nostimme vuoden 2022 talouden kasvuennustetta 2,0 prosentista 3,0 prosenttiin kulutus- ja investointinäkymien parantuessa myös ensi vuodelle.

– Nordean korttimaksutilastot osoittavat kotimaisen kulutuksen toipumisen alkaneen huhtikuun lopulla. Työllisyyden kasvu sekä kotitalouksien säästämisasteen normalisoituminen tukevat talouden kasvua tänä ja ensi vuonna, tosin osa kuluttajien rahoista valuu maan rajojen ulkopuolelle matkailun palautuessa, ekonomisti Juho Kostiainen ennakoi.

– Talouden kasvupyrähdys on kuitenkin jäämässä väliaikaiseksi ja edessä siintävät Suomen talouden pidemmän aikavälin haasteet: supistuva työikäinen väestö, heikko tuottavuuden kasvu sekä ikäsidonnaisten menojen kasvu. Osaavan työvoiman saatavuus alkaakin rajoittaa talouden kasvua jo nopeasti, joten työmarkkinauudistuksia tulisikin jatkaa määrätietoisesti talouden kasvuedellytysten takaamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi, Kostiainen analysoi.

– Suomalaisten asuntolainakanta on kasvanut maltillisesti viime vuosina ja nopeampaa velkaantumista on nähty lähinnä taloyhtiölainojen kautta. Pankit tekevät asuntolainan hakijalle aina stressitestin, millä varmistetaan asiakkaan maksuvalmius myös korkotason noustessa. Stressitesti määrittää lainakaton, eli kuinka suuren lainan suhteessa tuloihin asiakas voi saada. Kotitalouksien velkaantumisen hillinnässä katseet kannattaakin suunnata taloyhtiölainojen sääntelyn kehittämiseen, toteaa Kostiainen viitaten viimeaikaisiin sääntelyehdotuksiin. 

Lue koko ennuste täältä.

 

Lisätietoja:

Tuuli Koivu, pääekonomisti p. 040 0655 967

Juho Kostiainen, ekonomisti p. 040 7098 531

Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

 

Nordea on pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Markkinat ja sijoittaminen