People jumping from bridge

Nordean kysely: Suomalaisten kesälomabudjetti on koronakesänä aiempaa pienempi

Lehdistötiedote | 23-06-2021 09:00

Suomalaiset aikovat tänä kesänä käyttää kesälomaan aiempaa vähemmän rahaa. Nordean kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten kesälomabudjetin keskiarvo on hieman yli tuhat euroa kesälle 2021, laskien kahden vuoden takaisesta, jolloin budjetti oli vajaa 1200 euroa.

Yleisin arvioitu käytettävä summa on 250-500 euroa. Enemmistö (60%) kertoo käyttävänsä kesälomaan enintään 1000 euroa. Vain viidennes vastaajista aikoo käyttää yli 1500 euroa kesälomaansa.

Suomalaisilla on keskimäärin yhtä paljon rahaa käytettävissä kesäloman viettoon kuin kaksi vuotta sitten. Jopa 42 prosenttia aikoo kuluttaa tavallista vähemmän rahaa.

Kyselytutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös heidän mahdollisuuksistaan rahoittaa kesälomaansa pandemiakesänä. Kyselyyn vastanneista 17 prosenttia ilmoittaa, että heillä on pandemiakesänä 2021 käytössään vähemmän rahaa normaalikesään verrattuna. Toisaalta saman verran vastaajia ilmoittaa, että heillä on käytössään enemmän rahaa.

”Kotitalouksilla on jäänyt korona-aika yli 7 miljardia euroa säästöön, kun kulutus- ja matkailumahdollisuudet ovat olleet rajattuja. Näyttäisi siltä, että kaikkia säästöjä ei laiteta haisemaan vielä tänä kesänä. Toisaalta varsinkin nuorilla ja palvelualojen työntekijöillä työmahdollisuuksia on ollut viimeisen vuoden aikana heikosti, mikä on vähentänyt heillä lomailuun käytettävissä olevaa rahamäärää”, analysoi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Suomi on kesän lomakohde

Kesällä 2021 lomat vietetään pääasiassa kotimaassa. Vastaajista 66 prosenttia aikoo matkustaa pelkästään kotimaassa, kun ulkomaille lomansa kohdistavia oli vain noin 5 prosenttia. Vastaajista 7 prosenttia matkustaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomessa lomamatkustus kohdistuu voimakkaimmin Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomeen.

”Kotimaan matkailu näyttäisi olevan erittäin suosittua myös tänä kesänä, mikä on erinomainen uutinen ulkomaisten matkaajien puutteesta kärsineelle matkailualalle. Kalliimpien ulkomaanreissujen lykkääminen tuleviin lomakausiin selittää osittain lomailun käytettävän rahamäärän pienentymistä”, arvioi Kostiainen.

Loman rahoitustavoissa ei ole havaittu muutosta verrattuna vuoteen 2019. Loma rahoitetaan pääosin palkkatuloilla ja säästöillä, kuten aikaisempina vuosina. Vain alle 10 prosenttia vastaajista rahoittaa lomansa luotolla tai lainalla.

Tänä kesänä suomalaisten lomaillessa Suomessa, eniten rahaa kulutetaan ravintoloihin, hotelleihin tai muihin majoituspalveluihin ja kodin remontointiin tai varusteluun. Yli kolmasosa vastaajista vastasi kuluttavansa rahaa ravintoloihin kesälomalla sekä neljäsosa hotelleihin ja muihin majoituspalveluihin.

”Viime kesänä alkanut kotien ja kesämökkien remontointibuumi näyttää myös jatkuvan tänä kesänä. Kotimaan matkailu piristää hotelli- ja ravintola-alan kysyntää ja tukee työllisyyden paranemista aloilla, joissa tilanne on ollut korona-aikana kaikkein vaikein”, toteaa Kostiainen.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti Kantar TNS internetpaneelina 2.6.-10.6.2021 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1036 18–79-vuotiasta suomalaista. Vuonna 2020 kesälomabudjetti-kyselytutkimusta ei tehty.

Lisätietoja:

Juho Kostiainen, ekonomisti, p. 040 709 8531
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

Documents

Lehdistötiedote