Nordea laskee liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtovelkakirjoja

Pörssitiedotteet | 25-08-2021 00:15

EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOLLA TIEDOTTEEN JULKAISU TAI LEVITYS ON LAITONTA.

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
25. elokuuta 2021 kello 00:15 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (”Nordea”) on tänään hinnoitellut ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtovelkakirjoja (”velkakirjat”) 1 000 000 000 Yhdysvaltain dollariin. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen osana Nordean Global Medium Term Note -ohjelmaa. Velkakirjat luetaan ensisijaiseen lisäpääomaan, ja Nordea laskee ne liikkeeseen säilyttääkseen vahvan pääomarakenteensa ja hyödyntääkseen suotuisat markkinaolosuhteet.

Velkakirjojen hinta on liikkeeseenlaskuhetkellä 100 prosenttia, ja niiden korko on 3,750 prosenttia ensimmäiseen tarkistuspäivään 1. syyskuuta saakka. Tämän jälkeen niiden korko tarkistetaan joka viides vuosi. Velkakirjat ovat eräpäivättömiä, ja ne voidaan lunastaa takaisin aikaisintaan maaliskuussa 2029. Jos Nordean ydinvakavaraisuussuhde (joko emoyhtiön tai konsernin tasolla) laskee alle 5,125 prosenttiin, velkakirjat vaihdetaan automaattisesti Nordean osakkeiksi. Velkakirjojen liikkeeseenlasku on osa Nordean tavanomaista pääoman hallintaa ja perustuu 24. maaliskuuta 2021 pidetyn Nordean varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Velkakirjojen liikkeeseenlasku on täyteen merkitty, ja sen selvityspäivä on 1. syyskuuta 2021. Nordea hakee velkakirjojen hyväksymistä kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin Global Exchange Market -markkinapaikalla.

Lisätietoja:

Andreas Larsson, Head of Debt Investor Relations, +46 709 70 75 55
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 25. elokuuta 2021 kello 00:15 Suomen aikaa.

VASTUUVARAUMA

Tämän pörssitiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä pörssitiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta maassa tai alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista, tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa velkakirjoja tai mitään muita arvopapereita, eikä velkakirjoja tai muita arvopapereita tarjota, kehoteta ostamaan tai myydä sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi laiton.

Tätä pörssitiedotetta ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, eikä sillä tarjota arvopapereita myytäväksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) ja sen muutosten mukaisesti. Tämän vuoksi niitä ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi jos merkitsijää tai merkintää eivät koske arvopaperilain määräykset. Arvopapereita ei tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.

Velkakirjoja koskevaa esitettä ei ole hyväksytty Isossa-Britanniassa eikä sellaiselle aiota hakea hyväksyntää. Tämä pörssitiedote on tarkoitettu vain (i) Ison-Britannian ulkopuolella asuville, (ii) asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille”, siten kuin se on saatettu osaksi Ison-Britannian kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti, (a) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja -markkinalain vuoden 2005 määräyksen (”määräys”) 19 artiklan 5 kohdan (Financial Promotion) tarkoittamalla tavalla (b) jotka ovat määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisia henkilöitä tai (c) joille tiedote voidaan muutoin antaa laillisesti tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän pörssitiedotteeseen liittyvät sijoitustoimenpiteet tai tällaisia sijoitustoimenpiteitä koskevat pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän pörssitiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

MiFID II -direktiivi ja UK MiFIR -asetus – ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet / ei PRIIPS-asetuksen tai Ison-Britannian PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa / Ison-Britannian finanssivalvontaviranomaisen (FCA) vaihtovelkakirjoja koskeva rajoitus: Valmistajan kohdemarkkina (MIFID II ja UK MiFIR: tuotevalvonta) on hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). PRIIPS-asetuksen tai Ison-Britannian PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu, koska arvopapereita ei tarjota yksityisasiakkaille ETA-alueella tai Isossa-Britanniassa. Arvopapereita ei myydä yksityisasiakkaille (Ison-Britannian finanssivalvontaviranomaisen sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa koskevien sääntöjen 3.4 kohdan määritelmän mukaisesti) Isossa-Britanniassa.


Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.