Young engineer working for alternative energy with wind turbine and solar panel

Nordea mukaan Euroopan investointirahaston ohjelmaan: Pk-yritysten vihreisiin hankkeisiin lainaa pienemmällä korolla

Lehdistötiedote | 15-09-2021 10:00

Nordea jatkaa pk-yritysten vihreän siirtymän vauhdittamista. Pankki on allekirjoittanut Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa sopimuksen ohjelmasta, joka mahdollistaa alhaisemman koron pk-yritysten ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin. Yritykset saavat syyskuusta alkaen neuvontaa uudenlaisiin lainoihin, ja ensimmäiset lainat on tarkoitus myöntää pian tämän jälkeen. Sopimus mahdollistaa vihreiden lainojen rahoittamisen Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 400 miljoonalla eurolla ohjelman puitteissa.

Kyseisiä lainoja myönnetään investoinneille, jotka ovat linjassa EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa. Nämä yrityslainat kuuluvat Europan unionin investointiohjelman piiriin. Ohjelma edistää pitkän aikavälin kestävää kasvua Euroopassa.

”Olemme ylpeitä osallistumisestamme tämän eurooppalaisen ohjelman toteutukseen. Autamme näillä edullisemmilla lainoilla ja neuvonnalla pk-yrityksiä tekemään kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä ja investointeja – ja viime kädessä vähennämme hiilidioksidipäästöjä pysyvästi”, toteaa Suomen yrityspankeista vastaava johtaja Aleksi Lehtonen.

Lehtosen mukaan rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaampaan liikenteeseen tai kestävään luonnonvarojen käyttöön. Nordea tarjoaa tätä rahoitusta yritysasiakkaille kannustaen näin vihreisiin investointeihin ja hankkeisiin.

”Kehotan kaikkia pk-yrityksiä miettimään investointejaan laajasti. Kestävän kehityksen näkökulman tulee olla kaikissa päätöksissä kiinteästi mukana. Korostaisin myös, että perinteisten kannattavuuslaskelmien lisäksi on pohdittava investointien vaikutusta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta.”

Osana sopimusta EIR:in kanssa Nordea on sitoutunut myöntämään uusia vihreitä yrityslainoja enintään 400 miljoonan euron arvosta tavanomaista pienemmillä koroilla. Suomalaiset pk-yritykset ovat saaneet Nordeasta vihreitä yrityslainoja vuoden 2019 alusta alkaen.

”Euroopan investointipankkiryhmä on erittäin tyytyväinen ensimmäiseen toteuttamaansa ohjelmaan Nordean kanssa vihreän rahoituksen tarjoamiseksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä järjestely parantaa rahoituksen saatavuutta reaalitaloudessa näinä aikoina ja edistää talouden elpymistä kestävän vihreän muutoksen pohjalta”, Euroopan investointirahaston toimitusjohtaja Alain Godard sanoo.
 

Tukee Nordean vastuullisuustavoitteita

Nordea on sitoutunut vähentämään nettopäästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä sekä vähentämään luottosalkkunsa hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”EIR:n kanssa tehty sopimus parantaa mahdollisuuksiamme vastata houkuttelevalla paketilla pk-yritysten kasvavaan kiinnostukseen kestävää rahoitusta kohtaan sekä samalla auttaa meitä saavuttamaan myös omia vastuullisuustavoitteemme”, Aleksi Lehtonen toteaa.

Tämä on toinen Nordean ja EIR:n välinen sopimus vuonna 2021. Maaliskuussa Nordea teki EIR:n kanssa sopimuksen rahoituksen tarjoamisesta aiempaa edullisemmilla ehdoilla pk-yrityksille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Näin yrityksiä autetaan selviytymään COVID-19-pandemiaan liittyvistä vastoinkäymisistä ja tuetaan niiden kasvua.

Lisätietoja:
Aleksi Lehtonen, yrityspankeista vastaava johtaja, p. 09 4245 1006
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

Lehdistötiedote