Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 28.10.2021

28-10-2021 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
28.10.2021 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 28.10.2021 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

791 817

10,65

8 436 078,80

XHEL

307 703

10,65

3 278 052,37

CEUX

322 621

10,65

3 436 297,31

AQEU

107 372

10,63

1 141 725,45

TQEX

748

10,65

7 969,43

XCSE

69 003

10,67

736 409,86

Yhteensä

1 599 264

10,65

17 036 533,22

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 9,9733 ja DKK/EUR 7,4386
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 39 862 358 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents