Nordea Bank Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus (BlackRock, Inc.)

Suurimmat osakkeenomistajat | 27-12-2021 09:20

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
27. joulukuuta 2021 klo 9.20 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 23. joulukuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 23. joulukuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 3 965 561 160.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja
äänistä (A:n
yhteismäärä)

% osakkeista ja
äänistä

rahoitusvälineiden
kautta

(B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-
osuus (A + B)

Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen

4,97 %

0,04 %

5,01 %

Edellisessä liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Alle 5 %

Alle 5 %

Alle 5 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000297767

 

197 387 696

 

4,97 %

A YHTEENSÄ

197 387 696

 

4,97 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-
osuus

American
Depository
Receipt
(US65558R1095)

Osaketoimitus

126 577

0,00 %

Lainaksi annetut
arvopaperit

Osaketoimitus

672 635

0,01 %

CFD-johdannaiset

Nettoarvon tilitys

807 720

0,02 %

 

 

 

B YHTEENSÄ

1 606 932

0,04 %

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus
osakkeista
ja äänistä

%-osuus osakkeista
ja äänistä
rahoitusvälineiden
kautta

Molemmat
yhteensä

BlackRock Japan Co., Ltd.

 

 

Alle 5 %

BlackRock Investment Management, LLC

 

 

Alle 5 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

 

Alle 5 %

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

 

Alle 5 %

BlackRock International Limited

 

 

Alle 5 %

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

 

Alle 5 %

BlackRock Fund Advisors

 

 

Alle 5 %

BlackRock Financial Management, Inc.

 

 

Alle 5 %

BlackRock Asset Management North Asia Limited

 

 

Alle 5 %

BlackRock Asset Management Deutschland AG

 

 

Alle 5 %

BlackRock Asset Management Canada Limited

 

 

Alle 5 %

BlackRock Advisors, LLC

 

 

Alle 5 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

 

 

Alle 5 %

BlackRock (Singapore) Limited

 

 

Alle 5 %

Aperio Group, LLC

 

 

Alle 5 %

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 27. joulukuuta 2021 kello 9.20 Suomen aikaa.

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.