Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 04.03.2022

04-03-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
04.03.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 04.03.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

789 290

8,88

7 009 491,45

XHEL

596 343

8,87

5 286 819,23

CEUX

611 386

8,87

5 425 138,35

AQEU

77 077

8,86

683 274,51

TQEX

36 844

8,84

325 588,67

XCSE

94 974

8,89

844 778,88

Yhteensä

2 205 914

8,87

19 575 091,10

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,8072 ja DKK/EUR 7,4394
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 32 665 816 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents