Nordea käynnistää toisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Pörssitiedotteet | 14-03-2022 19:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
14. maaliskuuta 2022 klo 19.30 Suomen aikaa

Nordea ilmoitti 8. helmikuuta 2022 saaneensa Euroopan keskuspankilta (EKP) luvan omien osakkeiden takaisinostoihin ja 7. maaliskuuta 2022 saaneensa päätökseen ensimmäisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa. Nordea Bank Oyj:n hallitus on nyt päättänyt enintään 1 002 miljoonan euron suuruisesta toisesta omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, joka käynnistyy 16. maaliskuuta 2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hallituksen tänään hyväksymillä omien osakkeiden takaisinostoilla tavoitellaan tehokasta pääomarakennetta sekä pyritään parantamaan osakkeenomistajien saamaa tuottoa alentamalla Nordea Bank Oyj:n (”Nordea” tai ”yhtiö”) pääomaa. Takaisinostot toteutetaan vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. Ne käynnistyvät 16. maaliskuuta 2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen ja päättyvät viimeistään 31. elokuuta 2022.

Nordea on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan takaisinostot. Välittäjä päättää osakkeiden takaisinostoista peruuttamattomien ohjeiden perusteella täysin itsenäisesti ja soveltuvien hinta- ja volyymirajojen sekä ohjelman ehtojen mukaisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta.

Takaisinostojen keskeiset ehdot: 

  • Osakkeet hankitaan muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen) julkisessa kaupankäynnissä tai sen ulkopuolella.
  • Osakkeita voidaan hankkia enintään 310 365 414 kappaletta, mikä vastaa noin 8,0:aa prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja niiden hankintaan käytettävä kokonaissumma voi olla enintään 1 002 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
  • Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti osakkeesta takaisinosto-ohjelmassa maksettava korkein hankintahinta ei saa olla enemmän kuin korkeampi seuraavista: (i) yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta hankintapäivänä tai vaihtoehtoisesti (ii) osakkeen keskihinta (osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi) viideltä hankintaa tai omien osakkeiden hankintatarjousta edeltävältä kaupankäyntipäivältä, ja osakkeen alin hankintahinta on hinta, joka on 20 prosenttia alempi kuin alempi seuraavista: (i) yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta hankintapäivänä tai vaihtoehtoisesti (ii) osakkeen keskihinta (osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi) viideltä hankintaa tai omien osakkeiden hankintatarjousta edeltävältä kaupankäyntipäivältä.
  • Osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 niin sanotun turvasatamasääntelyn mukaisesti, mukaan lukien päiväkohtaiset hinta- ja volyymirajat, Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan säännellyillä markkinapaikoilla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.
  • Julkisessa kaupankäynnissä hankittujen osakkeiden lisäksi välittäjä voi tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia osakkeita nopeutettujen tarjousmenettelyjen kautta, jos sellaisia järjestetään.
  • Omia osakkeita ei hankita Yhdysvalloissa eikä Nordean American Depositary Receipt ‑talletustodistuksina.
  • Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa, ja hankinnat kirjataan vähennyksinä kertyneistä voittovaroista.
  • Osakkeiden takaisinostot voidaan keskeyttää tilapäisesti milloin tahansa Nordean yhtiötapahtumien vuoksi, esimerkiksi osingonmaksun ajaksi.
  • Nordea voi keskeyttää tai päättää ohjelman ennen sen suunniteltua päättymisajankohtaa. Jos näin tapahtuu, Nordea julkaisee asiasta pörssitiedotteen.
  • Takaisin ostetut osakkeet mitätöidään kuukausittain.

Ennen toisen takaisinosto-ohjelman aloittamista Nordean omistuksessa on 32 665 816 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Nordea on aloittanut keskustelut EKP:n kanssa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman jatkamisesta edelleen, mikä edellyttää erillistä lupaa EKP:ltä. Nordean tarkoituksena on tehdä virallinen hakemus myöhemmin tänä vuonna varsinaiselle yhtiökokoukselle 24. maaliskuuta 2022 ehdotetun hallitukselle annettavan valtuutuksen mukaisesti.
 

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 14. maaliskuuta 2022 kello 19.30 Suomen aikaa.

 
Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.