Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 20.04.2022

20-04-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
20.04.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 20.04.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

201 416

9,74

1 961 651,62

XHEL

164 051

9,74

1 598 020,79

CEUX

158 257

9,74

1 541 411,50

AQEU

18 450

9,74

179 681,00

TQEX

35 385

9,74

344 692,54

XCSE

24 115

9,75

235 105,21

Yhteensä

601 674

9,74

5 860 562,66

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,2560 ja DKK/EUR 7,4398
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1 002 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 22 921 221 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 075 662 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents