Säännöllinen säästäminen on säilyttänyt suosionsa – 16 prosentin kasvu kuukausisäästösopimuksissa

Lehdistötiedote | 29-04-2022 08:00

Säännöllisten säästäjäasiakkaiden määrä on jatkanut Nordeassa kasvuaan – Nordean asiakkailla on 16 prosenttia enemmän kuukausisäästösopimuksia kuin vuotta aiemmin keväällä 2021. Vaikka maailmantilanne on epävarma, voi säännöllisellä kuukausittaisella säästämisellä pienentää sijoitustuottoihin liittyvää riskiä merkittävästi. Suurin osa asiakkaista onkin jatkanut säästämistä tavanomaiseen tapaan. Jopa 60 prosenttia uusista sopimuksista avataan digitaalisissa kanavissa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuukausisäästösopimuksien lukumäärä Nordeassa on edelleen jatkanut tasaista kasvuaan: yli kolmella prosentilla.

”Paitsi että asiakkaamme ovat jatkaneet olemassa olevia sopimuksia, niin olemme myös saaneet kokonaan uusia säästäjäasiakkaita vuoden alkupuolella. Tämän kevään poikkeuksellisessa maailmantilanteessa olemme pyrkineet tarjoamaan kattavasti tietoa ajallisen hajauttamisen hyödyistä, mikä on varmasti rohkaissut asiakkaita jatkamaan säästämistä myös näinä epävarmempina aikoina. Erityisesti olemme lisänneet viestintää sähköisten kanavien kautta, sillä jopa 60 prosenttia uusista sopimuksista avataan digitaalisissa kanavissa”, kertoo Nordean toimipaikanjohtaja Sami Hämäläinen

Kuukausisäästäminen on erityisen suosittua asuntolaina-asiakkaiden keskuudessa. Suosituin säästökohde on rahastot.

”Viime vuoden lopulla tekemämme tutkimuksen mukaan rahastoihin ja/tai osakkeisiin sijoittaa 77 prosenttia asuntolaina-asiakkaista. Tämä on varmasti luonnollista, kun talletusten korot ovat pysytelleet erittäin matalalla ja inflaatio on alkanut syödä säästötilin rahojen ostovoimaa. Asuntovelalliselle lainan ohella säästäminen on hyvä tapa paitsi vaurastua, niin myös yksi parhaista tavoista varautua korkojen nousua vastaan”, Hämäläinen sanoo.

Tyypillinen säästösumma kuukausittain on noin sata euroa, mutta yhä useammalla summa myös vaihtelee kuukausittain elämäntilanteen ja käytettävissä olevien varojen mukaan. Alkuun pääsee jo kymmenellä eurolla kuussa.

Säännöllinen säästäminen pienentää sijoitustuottoihin liittyvää riskiä

Säästäminen säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain pienentää sijoitustuottoihin liittyvää riskiä merkittävästi.

”Kun rahasto-ostoja tehdään vaikkapa kuukausittain, tulee automaattisesti ostettua sekä korkeilla että matalilla kurssitasoilla, ja lopputuloksena on sijoittaminen kutakuinkin keskimääräisillä kurssitasoilla”, kuvailee Nordean päästrategi Antti Saari.

Markkinaheilunta kuuluu sijoittamiseen, eikä sille kannata antautua.

”Kuukausisäästäjä on itse asiassa päässyt parempiin tuottoihin aloittaessaan kurssihuipuilta kuin jos olisi odotellut seuraavia pohjia, kunhan sijoitusaika on ollut riittävän pitkä. Tämä johtuu siitä, että osakesijoitukset tuottavat pitkällä aikavälillä ja pidemmän päälle myös vanhat, alkuun tappiolliset sijoitukset ovat päätyneet plussalle. Kuukausisäästäminen kannattaa siis aloittaa heti, kun ajatus siitä herää”, muistuttaa Saari.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti

Suosituimpia rahastoja kuukausisäästämisessä ovat valmista hajautusta ja riskienhallintaa tarjoavat Nordean Säästö-yhdistelmärahastot. Näillä on Suomessa lähes 180 000 osuudenomistajaa.

”Korona-aika ja sen jälkeen sota Euroopassa ovat kasvattaneet vastuullisten rahastojen kysyntää. Vastuullisissa yhtiössä maineriskit ovat paremmin hallinnassa ja lisäksi yritykset ovat valmiimpia kasvavaan ympäristösääntelyyn sekä ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Yhdistelmärahastojen rinnalla suosittuja ovat olleet vastuulliset Tähtirahastot ja erityisesti Ilmasto ja Ympäristö -rahasto”,  Hämäläinen kertoo.

Digitaalisissa kanavissa avataan eniten kuukausisäästösopimuksia yhdistelmärahastojen rinnalla matalan kulun rahastoihin, kuten Maailma ja Suomi Passiiviseen sekä matalakuluisiin Enhanced-rahastoihin, joista Enhanced Global on ollut suosituin.

Lue lisää: www.nordea.fi/aloita

Lisätietoja:

Nordea, viestintä, 09 4245 1006, media [at] nordea.fi (media[at]nordea[dot]fi)

Lehdistötiedotteet