Nordean tutkimus: Koululta toivotaan tukea, jotta heikko varallisuus ei periytyisi vanhemmilta lapsille

Lehdistötiedote | 05-05-2022 13:00

10–17-vuotiaiden lasten huoltajien mielestä vastuu raha-asioiden opettamisesta lapsille kuuluu huoltajille, kertoo Nordean teettämä tutkimus. Koululta toivotaan kuitenkin apua siinä, että lapset saisivat tasavertaiset lähtökohdat talouteen liittyvistä asioista perheiden varallisuuseroista huolimatta.
  
Lasten huoltajista peräti 91 prosenttia kokee, että päävastuu rahaan ja kuluttamiseen liittyvästä kasvattamisesta kuuluu heille. Tämä käy ilmi Nordean teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin 10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten talousosaamista.  

Lasten kanssa puhutaan kotona yleisimmin hinnoista ja kuluista sekä säästämisestä. Erityisesti nuorempien lasten kanssa vanhemmat keskustelevat mainonnan vaikutuksesta rahan käyttämiseen. Vanhempien lasten kanssa puhutaan puolestaan enemmän rahankäytön suunnittelusta, sijoittamisesta, luoton käyttämisestä, velkaantumisesta sekä talouden ilmiöistä. 

Koululta toivotaan apua, jotta lapset saisivat talousosaamisessa yhdenvertaiset lähtökohdat tulevaisuuteen.

”Vastaajien taustatiedot viittaavat siihen, että heikoimmin toimeentulevat toivoisivat koululta merkittävämpää roolia raha-asioissa valistamisessa. Lasten toivotaan sitä kautta saavan mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat oman talouden hallintaan lähtökohdista riippumatta”, sanoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava varajohtaja Nina Luomanen

”Sijoittaminen on periytyvää” 

Vanhemmat toivovat, että koulussa puhutaan varsin monenlaisista rahaan ja talouteen liittyvistä asioista. Nuorempien huoltajien vastauksissa korostuu perheiden välisistä varallisuuseroista puhuminen, vanhempien huoltajien vastauksissa puolestaan talouden ilmiöt, yrittäjyys ja sijoittaminen.  

Etenkin sijoittaminen ja talouden ilmiöt painottuvat parhaiten toimeentulevien ja myös pääkaupunkiseudulla asuvien vastauksissa. Yli puolet 10–17-vuotiaiden lasten vanhemmista (55,75 %) sijoittaa tai säästää lapsilleen jossain muodossa eikä tyttöjen ja poikien välillä ole eroja.  

”Sijoittaminen on periytyvää: jos omat vanhemmat ovat sijoittaneet, on lapsen sijoittaminen todennäköisempää ja alkaa nuorena. On selvää, että kaikille ei välttämättä jää rahaa sijoittamiseen, mutta jo taloudesta puhuminen rohkaisee nuoria aikuistuttuaan säästämään ja sijoittamaan. Alkuun pääsee jo esimerkiksi 10 eurolla kuukaudessa.” 

Lasten rahat kuluvat herkkuihin 

Lasten omat rahat menevät lähinnä nopeasti kuluviin hyödykkeisiin, kuten makeisiin, virvoitusjuomiin, kahviloihin ja elokuviin. Tytöt kuluttavat näiden lisäksi rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan, pojat harrastuksiin ja pelaamiseen. 

Isoa tavoitetta varten säästäminen korostuu 10–13-vuotiailla, kun taas vanhempien lapsien kohdalla näkyy kavereiden kanssa vietetty aika, jolloin rahat kuluvat useammin vapaa-ajan viettoon ja käyttötavaroihin.  
”Oma pankkitili, maksukortti ja pääsy mobiilipankkiin auttavat nuorta oppimaan itsenäiseksi rahankäyttäjäksi – oman käyttötilin saldon seuraamisen avulla voi opetella kulutuksen ja säästämisen tasapainottelua”, Luomanen sanoo.  

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti nettikyselynä Kantar TNS 12.-21.4.2022 välisenä aikana ja siihen vastasi 644 10–17-vuotiaiden lasten/nuorten huoltajaa.  

Lisätietoja:   

Nina Luomanen, henkilöasiakkaista vastaava varajohtaja, nina.luomanen [at] nordea.com, 050 368 7026 
Nordea, viestintä, media [at] nordea.fi, 09 4245 1006 

 

Lehdistötiedotteet