Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 20.05.2022

20-05-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
20.05.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 20.05.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

121 209

9,37

1 135 652,28

XHEL

99 800

9,37

934 986,28

CEUX

230 362

9,36

2 157 183,33

AQEU

29 971

9,37

280 778,26

TQEX

27 287

9,37

255 571,03

XCSE

22 706

9,37

212 710,65

Yhteensä

531 335

9,37

4 976 881,82

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,4932 ja DKK/EUR 7,4411
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1 002 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 15 202 460 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents