Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 24.08.2022 ja tekninen korjaus aiempiin tiedotteisiin

24-08-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
24.08.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 24.08.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

313 265

9,51

2 980 309,23

CEUX

303 397

9,52

2 888 596,61

TQEX

0

-

0,00

XSTO

337 323

9,53

3 214 068,42

XCSE

41 889

9,51

398 538,57

Yhteensä

995 874

9,52

9 481 512,83

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,5725 ja DKK/EUR 7,4374
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 4 919 575 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Tekninen korjaus aiempiin tiedotteisiin

Nordean omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman aikana on julkaistu päivittäin pörssitiedotteita tehdyistä takaisinostoista. Nordean käyttämän ulkopuolisen välittäjän tietojen laatuun ja konfigurointiin liittyvän ongelman vuoksi tietyissä tapahtumatiedoissa on ollut teknisiä virheitä, jotka ovat koskeneet Turquoise-markkinapaikan tunnusta (MIC-koodi). Virheitä on esiintynyt 20. heinäkuuta 2022 ja 11. elokuuta 2022 välisenä aikana. Korjatut tiedot tällä ajanjaksolla toteutuneista tapahtumista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents