Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 08.09.2022

08-09-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
08.09.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 08.09.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

300 000

9,29

2 788 230,00

CEUX

250 000

9,30

2 325 220,05

TQEX

51 627

9,30

480 274,43

XSTO

300 000

9,31

2 792 711,05

XCSE

37 111

9,30

345 082,09

Yhteensä

938 738

9,30

8 731 517,62

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,6929 ja DKK/EUR 7,4362
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 19 117 002 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents