Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 27.09.2022

27-09-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
27.09.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 27.09.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

677 313

9,22

6 244 216,28

CEUX

407 016

9,20

3 746 438,90

TQEX

54 972

9,20

505 535,99

XSTO

320 213

9,18

2 940 219,16

XCSE

38 219

9,22

352 452,75

Yhteensä

1 497 733

9,21

13 788 863,08

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,9143 ja DKK/EUR 7,4372
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 11 281 102 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents