Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 10.10.2022

10-10-2022 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
10.10.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 10.10.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

591 793

8,80

5 204 819,44

CEUX

351 212

8,79

3 088 342,79

TQEX

43 961

8,79

386 500,22

XSTO

277 549

8,79

2 440 036,59

XCSE

33 600

8,79

295 492,56

Yhteensä

1 298 115

8,79

11 415 191,59

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,9693 ja DKK/EUR 7,4390
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 21 832 168 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents