Nordea ottaa käyttöön pitkäaikaisen kannustinohjelman vuosille 2023–2025

Pörssitiedotteet | 01-02-2023 19:00

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
1. helmikuuta 2023 klo 19.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n (Nordea) hallitus on tänään päättänyt jatkaa vuosina 2020, 2021 ja 2022 käyttöön otettua osakeperusteista pitkäaikaista kannustinohjelmaa (LTIP) tilikaudet 2023–2025 kattavalla uudella ansaintajaksolla. Kannustinohjelman piiriin kuuluvat Nordean konsernijohtaja, yhdeksän muuta jäsentä konsernin johtoryhmästä sekä noin 50 muuta avainhenkilöä.

Nordea haluaa varmistaa, että johdon kannustimet ovat osakkeenomistajien etujen mukaiset. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt jatkaa osakeperusteista LTIP-ohjelmaa, joka on hyväksytty ja otettu käyttöön vuosina 2020, 2021 ja 2022. Myös vuosien 2023–2025 LTIP-ohjelma kattaa edellä määritellyt konsernin johtoryhmän jäsenet ja noin 50 muuta avainhenkilöä, joiden työllä on suora vaikutus Nordean tulokseen, kannattavuuteen, asiakasvisioon ja pitkäaikaiseen kasvuun.

LTIP-ohjelmasta jaetaan konsernin johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille ehdollisia osakkeita vuonna 2023. Näitä ehdollisia osakkeita koskee kolmen vuoden ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2023–2025. Lisäksi ansaintajaksoa seuraa säännösten mukainen lykkäysjakso ja odotusaika.

Vuosien 2023–2025 LTIP-ohjelmasta myönnettävien palkkio-osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 769 622 Nordean osaketta konsernijohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille ja 1 000 000 Nordean osaketta valituille avainhenkilöille (noin 50 henkilöä). Vuonna 2026 kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille myönnetään määritelty enimmäismäärä osakkeita tai prosenttiosuus siitä Nordean tuloskehityksen perusteella. Kannustinohjelmasta mahdollisesti myönnettävien osakkeiden ensimmäinen erä toimitetaan vuonna 2026. Loppujen osakkeiden toimitusta lykätään ja ne toimitetaan viidessä yhtä suuressa erässä vuosien 2027–2031 aikana. Jokaista osake-erää koskee 12 kuukauden mittainen odotusaika, eikä toimitettuja osakkeita saa sen kuluessa myydä tai muulla tavoin luovuttaa.

Vuonna 2023 konsernin johtoryhmän jäsenille ehdollisesti jaettavien osakkeiden määrä on suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 2022 ehdollisessa jaossa.

Vuodet 2023–2025 kattavan, konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatun LTIP-ohjelman yhteenlaskettu bruttoarvo on arviolta noin 8,3 miljoonaa euroa. Arvio perustuu osakkeesta Nasdaq Helsingissä eilen maksettuun keskihintaan.

LTIP-ohjelman suoritusvaatimukset on asetettu siten, että enimmäispalkkion saaminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää taloudellista ja vastuullisuutta edistävää tulosta. LTIP-ohjelman ansaintajaksolta maksettavat palkkiot perustuvat seuraaviin vaatimuksiin, jotka sisältävät vuosina 2023–2025 ensimmäistä kertaa vastuullisuustavoitteet:

  • osakkeen kokonaistuotto
  • kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (aEPS)
  • vastuullisuustavoitteet (ESG scorecard), jotka koskevat muun muassa vastuullista rahoitusta, sitä osuutta hoidossa olevasta varallisuudesta, jossa on sitouduttu nettonollapäästöihin, sukupuolijakaumaa ja luottoprofiilia.

Palkkio-osakkeita ei myönnetä, jos kannustinohjelman piiriin kuuluvan henkilön työsuhde päättyy ennen kuin hallitus vahvistaa myöntämisen ansaintajakson päättymisen jälkeen. Osakeperusteisia palkkioita voidaan alentaa tarvittaessa riskiperusteisesti osittain tai kokonaan ja niihin voidaan tehdä vaatimusten noudattamiseen (compliance) liittyviä muutoksia.

LTIP-ohjelmaan sisältyvät osakkeet toimitetaan osallistujille joko Nordean omien osakkeiden luovutuksina tai laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Palkkio-osakkeiden toimituksella voi näin ollen olla vähäinen laimennusvaikutus Nordean osakkeeseen.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 1. helmikuuta 2023 kello 19.00 Suomen aikaa.