Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2023 sisältävät kaksi uutta hallituksen jäsentä

Varsinainen yhtiökokous | 08-02-2023 09:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
8. helmikuuta 2023 klo 9.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 23. maaliskuuta 2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Risto Murtoa ja Per Strömbergiä ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen hallituksen jäsentä. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Lene Skole, Birger Steen, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Risto Murto ja Per Strömberg. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Stephen Hester jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Torbjörn Magnusson ja Robin Lawther eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Risto Murto, 59, on Suomen kansalainen, ja hänellä on laaja kokemus eläkkeistä, vakuutuksista, sijoituksista ja rahoitusmarkkinoista niin hallituksen jäsenen kuin ylimmän yritysjohdon tehtävissä. Risto Murto on toiminut vuodesta 2014 lähtien Suomen suurimman työeläkevakuutusyhtiön Varman toimitusjohtajana. Ennen tätä tehtävää Risto Murto työskenteli Varmassa varatoimitusjohtajana ja sijoituksista vastaavana johtajana. Hän on tällä hetkellä myös Sampo Oyj:n hallituksen jäsen ja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Per Strömberg, 59, on Ruotsin kansalainen, ja hän on viimeiset 16 vuotta työskennellyt toimitusjohtajana useissa yhtiöissä. Hänellä on laaja kokemus vähittäiskaupasta, kulutustavaroista, brändeistä ja digitalisaatiosta. Viimeiset 10 vuotta hän toimi johtavan ruotsalaisen vähittäiskauppaketjun ICA Gruppenin konsernijohtajana. Sitä ennen hän työskenteli Lantmännenin konsernijohtajana ja lukuisissa johtotehtävissä Kraft Foodsissa. Per Strömberg luopui konsernijohtajan tehtävästään 31. joulukuuta 2022 ja jatkaa ICA Gruppenin hallituksen jäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Niko Pakalén sanoo: ”Olen iloinen voidessani esitellä nimitystoimikunnan ehdotukset osakkeenomistajille. Ehdotetuilla uusilla hallituksen jäsenillä Risto Murrolla ja Per Strömbergillä on arvokasta kokemusta Pohjoismaiden markkinoista, ja he vahvistavat hallituksen jo ennestään laaja-alaista osaamista rahoitusmarkkinoista ja digitalisaatiosta. Nimitystoimikunta on tyytyväinen myös siihen, että hallituksen puheenjohtajan tehtävien siirto Torbjörn Magnussonilta Stephen Hesterille on vuoden aikana sujunut onnistuneesti. Haluan kiittää lämpimästi sekä Torbjörn Magnussonia että Robin Lawtheria heidän sitoutuneesta ja arvokkaasta työstään Nordean hallituksessa.”

Nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että ehdotetulla hallituksella on kokonaisuutena Nordean kannalta parasta mahdollista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta. Lisäksi nimitystoimikunta on ottanut huomioon luottolaitoksiin sovellettavat säännökset ja suositukset sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa esitetyt suositukset. Kun otetaan huomioon Nordean liiketoiminnan luonteen, koon ja monimutkaisuuden asettamat korkeat vaatimukset hallituksen jäsenten kokemukselle ja osaamiselle kokonaisuutena, nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti ja samalla edistäen osakkeenomistajien mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan hallituksen jäsenet ehdotetaan valittavaksi yksitellen.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten eri tehtävistä maksettavia palkkioita korotetaan 3,1–3,6 prosenttia. Ehdotus on nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan tasapainossa ja linjassa pohjoismaisen ja eurooppalaisen markkinakäytännön kanssa. Nimitystoimikunta painottaa, että Nordean on jatkossakin tärkeää olla kiinnostava vaihtoehto päteville, sääntelyn asettamat vaatimukset täyttäville hallituksen jäsenille.

Risto Murtoa ja Per Strömbergiä ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

-          että varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen (10) hallituksen jäsentä

 

-          että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Lene Skole, Birger Steen, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund ja

 

-          että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Risto Murto ja Per Strömberg

 

siten, että jokainen ehdotettu hallituksen jäsen valitaan yksitellen, ja

 

-          että Stephen Hester valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi ja Stephen Hester on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen uusien jäsenten osalta odotetaan vielä tarvittavaa viranomaishyväksyntää.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/board-of-directors.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t tulevat tänään saataville osoitteeseen www.nordea.com/fi/agm.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Nordean merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön nimittämiä jäseniä, myös riippumattomina yhtiöstä. Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä

2023, ehdotus (EUR)

2022 (EUR)

Korotus (%)

Puheenjohtaja

352 000

340 000

3,5 %

Varapuheenjohtaja

165 500

160 000

3,4 %

Muut hallituksen jäsenet

105 500

102 000

3,4 %

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä

2023, ehdotus (EUR)

2022 (EUR)

Korotus (%)

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

49 500

48 000

3,1 %

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet

29 000

28 000

3,6 %

Muiden valiokuntien puheenjohtajat

67 000

65 000

3,1 %

Muiden valiokuntien jäsenet

33 500

32 500

3,1 %

 

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi Nordea maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi tarvittavat puolustuskulut ja hallituksen jäseniin (toimikausiensa aikana ja jälkeen) kohdistuvat vaateet tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi tahallisiin väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuonna 2022 järjestäytyneen nimitystoimikunnan jäsenet ovat Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan hallituksen jäsen Ann Grevelius, Första AP-fondenin (AP1) aktiivisesta omistajuudesta vastaava johtaja Ossian Ekdahl ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Stephen Hester. Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2023.

 

Lisätietoja Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta:

Puheenjohtaja Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

 

Lisätietoja Nordeasta:

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 8. helmikuuta 2023 kello 9.30 Suomen aikaa.


Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Nordea