Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 08.03.2023

08-03-2023 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
08.03.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 08.03.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

283 602

11,87

3 365 533,29

CEUX

299 869

11,88

3 563 854,62

TQEX

41 374

11,89

 491 854,85

XSTO

283 912

11,90

3 378 648,24

XCSE

38 239

11,86

 453 614,07

Yhteensä

 946 996

11,88

11 253 505,07

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,2739 ja DKK/EUR 7,4412

** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 17 195 523 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents