Metsä toimi vuonna 2022 suojana inflaatiota vastaan, myös tulevat tuottonäkymät vakaat

Lehdistötiedote | 21-03-2023 07:50

Puun kysyntä ja hinta pysyivät vahvoina vuonna 2022, vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan, nopeasti noussut inflaatio ja korkotaso sekä talouden epävarmuus vaikuttivat Suomen metsäteollisuuden vientiin. Tuonnin loppuminen Venäjältä lisäsi varsinkin koivun kysyntää, minkä seurauksena koivukuidun hinta nousi 31 prosenttia. Metsäkiinteistöjen hinnat nousivat keskimäärin yli 10 prosenttia.

Metsätaloutta koskevat tilastot vuodelta 2022 ovat vielä tarkentumassa, mutta alustavien tietojen perusteella voidaan metsätalouden liiketuloksen ennakoida olevan viime vuodelta vähintään yhtä hyvä kuin vuonna 2021, jolloin liiketulos hehtaarilta oli yli 150 euroa.

Metsä tarjosi viime vuonna sijoittajalle poikkeuksellisen hyvin hajautushyötyä

Samaan aikaan kun metsän tuotto pysyi vakaana, perinteiset osake- ja korkosijoituslajit kärsivät vuonna 2022 nopeasti kohonneesta inflaatiosta ja korkotasosta. Maailman osakkeet laskivat 13 prosenttiyksikköä, valtionlainat 19 prosenttiyksikköä ja yrityslainat 14 prosenttiyksikköä. Vaihtoehtoiseen sijoitusluokkaan lukeutuva metsä täytti siis tehtävänsä hajautushyötyjen tarjoajana.

”Vuonna 2022 metsästä saatava hajautushyöty oli poikkeuksellisen hyvä. Aina näin ei välttämättä käy, mutta kulunut vuosi alleviivaa sijoittamisen arvaamattomuutta ja tarvetta hajauttaa sijoitussalkkua sijoituksiin, joiden tuotto ja riski eivät seuraa osake- ja korkomarkkinoita”, Nordean johtava sijoitusstrategi Mats Hansson summaa.

Metsäsijoitusten tuotto-odotus noin viisi prosenttia vuosittain

Nordea ennustaa metsäsijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksen tasaantuvan noin viiteen prosenttiin vuosittain. Tuottoennuste nousee kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta 2022, jolloin Nordea arvioi metsäsijoitusten vuosituoton olevan noin kolme prosenttia.

”Ennustetta tukevat puun tasainen kysyntä ja hinta, vaikka metsäkiinteistöjen hinnoissa voi lähivuosina olla jonkin verran laskuvaraa viime vuosien poikkeuksellisen nousun jälkeen”, Hansson sanoo.

Metsä toimii edelleen sijoitussalkun hajauttajana ja tasaisen tuoton lähteenä.

”Metsällä on sijoituksena se poikkeuksellinen ominaisuus, että suhdanteista huolimatta metsä kasvaa koko ajan. Tänäkin vuonna Suomen metsien lasketaan kasvavan yli sata miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin neljä ja puoli kuutiota hehtaaria kohden”, Hansson toteaa.

Nordean asiakkaat voivat sijoittaa hyvin hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun eurooppalaiseen metsään helposti metsärahasto Dasoksen kautta. Lue lisää.

Lehdistötiedotteet