Nordean järjestelmäriskiä koskeva pääomavaatimus nousee 1. huhtikuuta 2024

Pörssitiedotteet | 30-03-2023 09:45

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
30. maaliskuuta 2023 klo 9.45 Suomen aikaa

Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta (CET1) koskeva vaatimus nousee 100 korkopistettä, koska Finanssivalvonta on päättänyt asettaa 1,0 prosentin järjestelmäriskipuskurin, joka koskee pankkeja Suomessa. Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2024, eikä sillä odoteta olevan vaikutusta Nordean pääoman palautusta koskeviin suunnitelmiin.

Kuten Finanssivalvonta ilmoitti makrovakauspäätöksessään joulukuussa 2022, Finanssivalvonnan johtokunta valmistautui päättämään järjestelmäriskipuskurin asettamisesta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Finanssivalvonta julkaisi 30. maaliskuuta 2023 päätöksen, jonka mukaan se asettaa 1,0 prosentin järjestelmäriskipuskurin. Puskuri koskee pankkeja Suomessa, ja se on katettava ydinpääomalla.

Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2024, ja yhdessä muihin makrovakautta sääteleviin pääomapuskureihin aiemmin päätettyjen muutosten kanssa se nostaa Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta koskevan viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 13,0 prosenttiin kyseisestä päivästä alkaen. Tämä tarkoittaa, että ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vaatimus on aiemmin odotetulla tasolla.

Nordean ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 15,7 prosenttia oikaistuna (pro forma) Euroopan keskuspankin (EKP) äskettäin hyväksymiin omien osakkeiden takaisinostoihin liittyvällä vähennyksellä ja IFRS 17 -standardin käyttöönotolla. Ydinvakavaraisuussuhde ylitti näin ollen 1. huhtikuuta 2024 nousevan viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 2,7 prosenttiyksiköllä.

Nordealla on selkeät pääomatavoitteet ja osingonmaksuperiaatteet. Niiden mukaisesti Nordea tavoittelee tehokasta pääomarakennetta sekä vakaata tuottoa osakkeenomistajilleen. Päätöksellä ei odoteta olevan vaikutusta Nordean pääoman palautusta koskeviin suunnitelmiin, joista on kerrottu aiemmin.

Nordea ilmoitti 3. maaliskuuta 2023 saaneensa EKP:ltä luvan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoja 1,0 miljardilla eurolla. Nordean hallitus päättää takaisinosto-ohjelman käynnistämisestä siinä yhteydessä, kun ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 27. huhtikuuta 2023.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 30. maaliskuuta 2023 kello 9.45 Suomen aikaa.