Nordea käynnistää neljännen, enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Pörssitiedotteet | 26-04-2023 16:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
26. huhtikuuta 2023 klo 16.30 Suomen aikaa

Nordean hallitus on hyväksynyt enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Ohjelma alkaa 28. huhtikuuta 2023 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Euroopan keskuspankin takaisinostoille antamasta hyväksynnästä ilmoitettiin 3. maaliskuuta 2023.

Nordean hallitus on hyväksynyt tänään enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Takaisinostot toteutetaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Takaisinostojen tavoite on tehostaa pankin pääomarakennetta ja tarjota vakaata tuottoa osakkeenomistajille alentamalla Nordean ylimääräistä pääomaa. Takaisinosto-ohjelma alkaa 28. huhtikuuta 2023 tai mahdollisimman pian sen jälkeen ja päättyy viimeistään 5. maaliskuuta 2024.

Nordea on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän toteuttamaan takaisinosto-ohjelman. Välittäjä päättää osakkeiden takaisinostoista peruuttamattomien ohjeiden perusteella täysin itsenäisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta. Kaikki takaisinostot toteutetaan soveltuvien hinta- ja volyymirajojen sekä ohjelman ehtojen mukaisesti.

Takaisinosto-ohjelman keskeiset ehdot:

  • Nordea voi hankkia enintään 350 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7:ää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan kuitenkin hankkia enintään 1,0 miljardilla eurolla. Nordealla ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 prosenttia Nordean kaikista osakkeista.
  • Nordea hankkii osakkeet muutoin kuin sen osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen).
  • Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä asetuksen (EU) 596/2014 ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 niin sanotun turvasatamasääntelyn mukaisesti. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan pörsseistä sekä tietyistä monenkeskisistä kaupankäyntijärjestelmistä.
  • Osakkeesta maksettava hinta määräytyy asianomaisen kauppapaikan hinnoittelun perusteella ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.
  • Nordea ei hanki omia osakkeita Yhdysvalloissa eikä Nordean American Depositary Receipt ‑talletustodistuksina.
  • Nordea hankkii osakkeet käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa ja kirjaa hankinnat vähennyksinä kertyneistä voittovaroista.
  • Takaisin ostetut osakkeet mitätöidään kuukausittain.
  • Nordea voi keskeyttää tai päättää ohjelman ennen sen suunniteltua päättymisajankohtaa. Jos näin tapahtuu, Nordea julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Ennen neljännen takaisinosto-ohjelman aloittamista Nordean omistuksessa on 1 810 352 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 781 182 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Nordea edistää aktiivisesti tehokasta pääomarakennetta ja jatkaa ylimääräisen pääoman jakamista osakkeenomistajilleen pääomatavoitteidensa ja osingonmaksuperiaatteidensa mukaisesti.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 26. huhtikuuta 2023 kello 16.30 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.