Nordean Yrityspankkibarometri: Yritysten näkymät parantuneet syksystä – rahoituksen kysynnän ja investointien maltillista elpymistä odotettavissa

Lehdistötiedote | 05-05-2023 08:00

Nordean puolivuosittain toteutettava Yrityspankkibarometri kertoo, että yritysten näkymät ovat hieman parantuneet viime syksystä, mutta ovat edelleen melko vaisut. Barometrin puoli vuotta eteenpäin katsova kokonaisindeksi nousi lievästi plussan puolelle viime vuoden negatiivisista lukemista. Edellisen 6 kuukauden kehitystä mittaava kokonaisindeksi pysyi edelleen negatiivisen puolella, kertoen yritysten vaikeasta talvesta.

”Kustannusten ja korkojen nousu näkyy nyt yritysten käyttöpääoman tarpeessa ja lyhytaikaisen rahoituksen tarve korostuu. Pitkäaikaisen rahoituksen näkymät ovat kuitenkin viime syksystä parantuneet. Kasvanut investointihalukkuus näkyy erityisesti teollisuudessa”, kertoo Nordean pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Aleksi Lehtonen.

Yritysten kannattavuusnäkymät parantuneet

Suomen talouteen erikoistuneen ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan yleinen talouskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa ja samalla yritysten kannattavuusnäkymät ovat kääntyneet takaisin neutraalille tasolle viime syksyn synkkien näkymien jälkeen.

”Energian ja monien materiaalien hintojen maltillistuminen parantavat yritysten kannattavuusnäkymiä. Osa yrityksistä on saanut hyvin vietyä kohonneet kustannukset asiakashintoihin. Toisaalta osalla yrityksistä kannattavuus on laskenut raaka-ainekulujen noustua ja investointeja on osittain lykätty kustannuksen ja korkojen nousun takia”, Kostiainen arvioi.

Pankissa kuluvaa vuotta on seurattu toiveikkaasti.

”Vaikka epävarmuutta edelleen on ilmassa, vaikuttaa pahin vaihe olevan ohi. Viestimme yrityksille on edelleen rohkaiseva. Myös epävarmoina hetkinä kannattaa rohkeasti edistää sellaisia hankkeita, jotka on arvioitu tärkeiksi. Myös vihreässä siirtymässä riittää töitä ja uskomme suomalaisen pk-sektorin saavan oman osuutensa mittavistakin investointihankkeista, joita on viime aikoina julkistettu”, Aleksi Lehtonen toteaa.

Tutustu Yrityspankkibarometriin tarkemmin täällä

Nordean Yrityspankkibarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Se kertoo Nordean yrityspankin asiakasvastuullisten henkilöiden näkemyksestä yritysten ja rahoituksen kehityksestä edellisen kuuden kuukauden aikana sekä näkymistä kuusi kuukautta eteenpäin. Kevään 2023 kyselyyn vastasi 46 Nordean yrityspankin asiakasvastuullista johtajaa. Kysely toteutettiin 9.3.–24.3.2023.

Lisätietoja:

Aleksi Lehtonen, pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja, p. 040 826 2163
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006 tai media [at] nordea.fi 
 

Lehdistötiedotteet