Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 08.05.2023

08-05-2023 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
08.05.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 08.05.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

91 298

9,78

892 885,31

CEUX

195 245

9,79

1 911 543,64

XSTO

90 361

9,79

884 882,13

XCSE

40 547

9,78

396 601,28

Yhteensä

417 451

9,79

4 085 912,36

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,1823 ja DKK/EUR 7,4481
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 4 757 199 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents