Finanssivalvonta päätti Norjan järjestelmäriskipuskurin vastavuoroisesta soveltamisesta Nordeaan 1. heinäkuuta 2024 alkaen

Pörssitiedotteet | 29-06-2023 09:45

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
29. kesäkuuta 2023 klo 9.45 Suomen aikaa

Aiemmin julkistetun mukaisesti Norjan valtiovarainministeriö on asettanut 4,5 prosentin suuruisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen pankkien norjalaisille vastuille. Finanssivalvonta ilmoitti tänään päättäneensä Norjan järjestelmäriskipuskurin osittaisesta vastavuoroisesta soveltamisesta. Suomalaisille pankeille pääomavaatimukseen sisällytettävän puskurin taso on 3,5 prosenttia. Finanssivalvonnan päätös tarkoittaa, että Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta (CET1) koskeva vaatimus nousee noin 50 korkopistettä. Uusi vaatimus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2024, eikä sillä odoteta olevan vaikutusta aiemmin julkistettuihin Nordean pääoman palautusta koskeviin suunnitelmiin.

Norjan valtiovarainministeriö asetti aiemmin 4,5 prosentin suuruisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen pankkien norjalaisille vastuille. Finanssivalvonta ilmoitti tänään päättäneensä Norjan järjestelmäriskipuskurin osittaisesta vastavuoroisesta soveltamisesta. Suomalaisille pankeille pääomavaatimukseen sisällytettävän puskurin taso on 3,5 prosenttia 1. heinäkuuta 2024 alkaen. Finanssivalvonnan maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Suomessa toimivia pankkeja koskee 1. huhtikuuta 2024 alkaen myös 1,0 prosentin järjestelmäriskipuskuri, ja siksi Nordean norjalaisiin vastuisiin sovellettava järjestelmäriskipuskuria koskeva vaatimus on tänään tehdyn päätöksen seurauksena 2,5 prosenttia. Päätöksen odotetaan näin ollen nostavan Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta koskevaa vaatimusta noin 50 korkopisteellä. Lisäksi Finanssivalvonta päätti pitää Nordeaa koskevan lisäpääomavaatimuksen (O-SII-puskuri) ennallaan 2,5 prosentissa. Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva viranomaisten vähimmäisvaatimus nousee siten 1. heinäkuuta 2024 noin 13,5 prosenttiin, kun kaikki ilmoitetut muutokset makrovakautta sääteleviin pääomapuskureihin ovat astuneet voimaan.

Nordean ydinvakavaraisuussuhde oli 15,7 prosenttia 31. maaliskuuta 2023, eli se ylitti viranomaisten uuden vähimmäisvaatimuksen 2,2 prosenttiyksiköllä.

Finanssivalvonnan päätöksellä ei odoteta olevan vaikutusta aiemmin julkistettuihin Nordean pääoman palautusta koskeviin suunnitelmiin. Nordealla on selkeät pääomatavoitteet ja osingonmaksuperiaatteet. Niiden mukaisesti Nordea tavoittelee tehokasta pääomarakennetta sekä vakaata tuottoa osakkeenomistajilleen.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 29. kesäkuuta 2023 kello 9.45 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.