Economic Outlook 3 2023

Nordean talousennuste: Suomelle nollakasvua, mutta myös näkymiä tulevaan nousuun

Lehdistötiedote | 06-09-2023 10:00

Nordea ennustaa Suomelle nollakasvua tänä ja ensi vuonna. Yhtenä syynä heikkoon näkymään on tiukkana pysyvä rahapolitiikka, joka hidastaa kasvua lähes kaikissa länsimaissa. Lisäksi maailmantalouden ja samalla myös Suomen talouden ennustetta heikentävät Kiinan haasteet. Toisaalta vihreän siirtymän investoinnit ja ostovoiman paraneminen luovat näkymää Suomen tulevaan kasvuun.

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikot. Länsimaissa pääsyynä on sitkeät inflaatiopaineet, jotka pakottavat keskuspankit hidastamaan talouskasvua kireällä rahapolitiikalla.

”Vaikka inflaatiopaineet ovat selvästi laskusuunnassa, keskuspankit joutuvat vielä jonkin aikaa puntaroimaan, palaako inflaatio kestävästi tavoitetasoille. Työmarkkinakehitys on pysynyt vahvana niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin, joten palkkapaineiden jatkuminen voi pitää inflaation koholla pitkään,” pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

Maailmantalouteen saatiin kesällä huolestuttavia viestejä myös idästä. 

”Kiinan talouden uudelleenkäynnistys tiukan koronapolitiikan ja sääntely-ympäristön kiristämisen jälkeen ei ole ollut helppoa. Sekä kotitaloudet että yksityiset yritykset pohtivat investointeja hyvin tarkkaan, mikä aiheuttaa ongelmia erityisesti Kiinan kiinteistösektorilla. Näin ollen kasvu hidastuu aiemmin odotettua jyrkemmin, mikäli selkeää muutosta maan elvytyspolitiikassa ja talouspolitiikan linjassa ei nähdä,” Koivu ennakoi.

Suomen talouskasvu hyytyy hyvän alkuvuoden jälkeen

Suomen kasvu on hidastunut kuluvan vuoden mittaan ja lähineljännesten näkymät ovat heikot. Kasvua on pitänyt yllä vahva palveluiden kysyntä. Samaan aikaan nettovienti on parantunut tuonnin supistuttua vientiä enemmän, kun tavarakulutus on vähentynyt ja kotimainen sähköntuotannon kasvu on vähentänyt tarvetta tuonnille.

”Vientinäkymät ovat heikot. Maailmantalouden heikkoutta heijastaen teollisuuden tilauskanta on supistunut, mikä ennakoi tavaraviennin ja sitä kautta teollisuustuotannon supistumista. Suomen vientikehitystä haittaavat erityisesti tärkeiden vientimaiden Ruotsin, Saksan ja Kiinan heikot kasvunäkymät”, ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

Rakentaminen supistuu, asunnoissa väliaikaista ylitarjontaa

Asuntokauppa käy edelleen erittäin huonosti, ja asuinrakennusten aloitusten määrä onkin tippunut neljänneksen vuodentakaisesta. Tämä ennakoi rakentamisen voimakasta supistumista tänä ja ensi vuonna. Asuntomarkkinoilla suurin hintojen korjaus on takanapäin ja korkojen nousu päättymässä, joten edellytykset asuntomarkkinan käynnistymiselle ovat olemassa.

”Viime vuosien vilkas rakentaminen on johtanut asuntojen väliaikaiseen ylitarjontaan. Asuinrakentaminen supistuu nyt voimakkaasti, mutta väestökasvu jatkuu kuitenkin vahvana kasvukeskuksissa tasapainottaen kysyntää ja tarjontaa,” arvioi Kostiainen.

Vihreän siirtymän investoinnit tukevat talouskasvua

Talouden pidemmän aikavälin näkymiä piristävät kuluttajien ostovoiman paraneminen ja vihreän siirtymän investoinnit. Ostovoima on edelleen heikolla tasolla, mutta kesän palkankorotukset ja inflaation hidastuminen alkavat pikkuhiljaa vahvistaa sitä.

Investointiympäristö Suomessa on muuttunut aiempaa houkuttelevammaksi muun muassa päästöttömän ja edullisen sähkön sekä hyvän sähkönsiirtoverkon ansiosta. Tämä luo mahdollisuuksia monille vihreille investoinneille akkuteollisuudesta vedyn tuotantoon.

”Investoinnit vihreään siirtymään ovat usein taloudellisesti kannattavia ja maksavat itsensä takaisin pienentyneinä energiakustannuksina ja korkeampina myyntihintoina. Lisäksi ulkopuolelta tulevien energiasokkien vaikutus Suomen talouteen pienenee, kun tuontisähköä ja fossiilisia polttoaineita korvataan kotimaisella sähköllä”, Kostiainen huomauttaa.

Lue koko ennuste täältä.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Kuule Nordea Economic Outlook -talousennuste suoraan asiantuntijoiltamme

Nordean Economic Outlook -talousennuste julkaistaan 6. syyskuuta. Ilmoittaudu webinaariin, jossa ekonomistimme kertovat tulevista näkymistä.

Ilmoittaudu webinaariin
Lehdistötiedotteet