Green neighbourhood

Nordea laski liikkeelle uuden miljardin euron suuruisen vihreän katetun joukkolainan

Lehdistötiedote | 11-09-2023 08:19

Uuden vihreän katetun joukkolainan myötä Nordea on nyt suurin vihreiden katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskija Suomessa.  

Lähes kolmen miljardin euron osuus Nordean Suomessa myöntämistä asuntolainoista täyttää EU:n kestävyyskriteerit energiatehokkuudelle. Kriteerit täyttävä lainamäärä on yli kaksinkertaistunut alle vuoden aikana. Tämä on mahdollistanut uuden miljardin euron suuruisen vihreän katetun joukkolainan liikkeelle laskun. Uusi liikkeellelasku vastaa sijoittajien kovaan kysyntään. 

”Olemme nyt laskeneet liikkeelle kaksi vihreää katettua joukkolainaa viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Kestävä kehitys ei ole vain yksi tavoite osana raportointiamme, vaan myös yksi tärkeistä arvoistamme. Kykymme jatkaa matkaamme vihreiden katettujen joukkolainojen markkinalla on yhä tärkeämpää ja mahdollistaa suomalaisen yhteiskunnan vihreän siirtymän tukemisen”, sanoo Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala

Uusi miljardin euron suuruinen joukkolaina laskettiin liikkeelle keskiviikkona 23. elokuuta ja sen takaisinmaksuaika on kolme vuotta. Joukkolainan vakuutena toimivat Nordea Kiinnitysluottopankin vihreäksi luokiteltavat asuntolainat, jotka täyttävät EU:n tiukat kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän energiatehokkuutta koskevat kriteerit. 

Euroopan kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän mukaisia vihreitä vakuuksia ovat rakennukset tai asunnot, jotka ovat selvästi vähimmäisrakennusmääräyksiä energiatehokkaampia. Tällaisia ovat esimerkiksi energialuokaltaan A-kategoriaan kuuluvat kohteet.  

“Asunnon energialuokkaa voidaan parantaa esimerkiksi energiaremontilla”, Pajala muistuttaa. 

Liikkeellelasku tukee vihreää siirtymää 

Nyt liikkeeseen laskettu toinen vihreä katettu joukkolaina on uusi askel Nordean kestävän rahoituksen kokonaisuudessa. 

”Nordean vihreät katetut joukkolainat ovat tärkeitä sekä pankin koko rahoituksen kannalta että Suomen rakennuskannan vihreän siirtymän osalta. Energiatehokkuuskriteerit takaavat vihreiden vakuuksien korkean laadun ja uskottavuuden sijoittajamarkkinoinnissa. Nämä tekijät yhdessä tukevat vihreiden joukkolainojen kysyntää ja menestystä”, toteaa Juho Maalahti, Nordean kestävän rahoituksen neuvonantotiimin johtaja Suomessa. 

Nordea Kiinnitysluottopankki hallinnoi Nordean myöntämiä asunto- ja kiinnitysvakuudellisia luottoja sekä vastaa niiden taustalla toimivasta Nordean varainhankinnasta. 

Lisätietoja: 

Nordean viestintä, p. 09 4245 1006 tai media [at] nordea.fi (media[at]nordea[dot]fi)  

Lehdistötiedotteet