Korjaus: Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 11.10.2023

12-10-2023 20:45

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
12.10.2023 klo 20.45 Suomen aikaa

Teknisen virheen vuoksi 11.10.2023 klo 22.30 Suomen aikaa julkistetun omien osakkeiden ostoja koskevan tiedotteen suomenkielinen versio sisälsi englanninkieliset tiedot. Alla ovat kyseiset tiedot kokonaisuudessaan suomeksi.

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 11.10.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

41 070

10.62

436 253.75

CEUX

103 215

10.62

1 096 204.87

XSTO

37 118

10.60

393 592.44

XCSE

9 547

10.61

101 323.78

Yhteensä

190 950

10.62

2 027 374.84

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11.5671 ja DKK/EUR 7.4562
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 8 560 063 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents