Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 23.10.2023

23-10-2023 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
23.10.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 23.10.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

394 161

10,20

4 021 585,27

CEUX

746 292

10,20

7 612 674,09

XSTO

345 814

10,20

3 527 765,57

XCSE

80 867

10,21

825 944,47

Yhteensä

1 567 134

10,20

15 987 969,40

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,7022 ja DKK/EUR 7,4634
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 4 830 015 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents