Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 13.11.2023

13-11-2023 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
13.11.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 13.11.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

49 342

10,12

499 321,30

CEUX

144 145

10,13

1 460 387,66

XSTO

72 877

10,14

739 124,98

XCSE

11 228

10,12

113 611,12

Yhteensä

277 592

10,13

2 812 445,06

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,5970 ja DKK/EUR 7,4582
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 13 500 394 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Ilkka Ottoila, sijoittajasuhteet, +358 9 5300 7058
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents