Business people in meeting

Nordean Yrityspankkibarometri: Yritysten näkymät heikentyneet — rahoituksen kysynnän kasvussa varovaista optimismia

Lehdistötiedote | 07-12-2023 09:16

Nordean puolivuosittain toteutettava Yrityspankkibarometri kertoo yritysten tilanteen selvästi heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Tulevaisuuteen katsotaan varovaisen toiveikkaasti korkotason vakaantuessa.

Yritysten kannattavuuden, liikevaihdon ja henkilöstömäärän nähdään selvästi heikentyneen edellisen puolen vuoden aikana, selviää Nordean Yrityspankkibarometrista. Tilanteen paranemiseen seuraavan puolen vuoden aikana uskoo vain harva. Yritysten suurin haaste tällä hetkellä on epävarmuus tulevasta talouskehityksestä.

”Viime vuosia leimannut epänormaalin matala korkotaso on jäänyt taakse ja plussan puolella olevat, mutta nykyistä hieman matalammat korot, voidaan nähdä uutena pitkän aikavälin normaalina. Muutos on ollut kuitenkin yllättävän nopeaa ja se vaikuttaa moneen – niin kuluttajiin kuin yrityksiinkin. Korkeampi korkotilanne ymmärrettävästi rajoittaa kysyntää”, toteaa Nordean pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Nina Luomanen.

Suomen talouteen erikoistuneen ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan epävarmuus taloustilanteesta näkyy lisäksi investointihalukkuudessa:

”Tällä hetkellä talouden epävarmuus hankaloittaa investointipäätösten tekoa sekä toiminnan suunnittelua. Investointien kehitys onkin ollut viimeisen puolen vuoden aikana heikkoa. Vaikka investointien nähdään supistuneen kaikilla päätoimialoilla, erityisesti rakentamisen investointitilanne sekä näkymät eteenpäin nähdään erityisen haastavina”.

Rahoituksen kysyntänäkymät ovat parantuneet hieman keväästä

Lyhytaikaisen rahoituksen kysyntä on pitänyt pintansa viimeisen puolen vuoden aikana ja yli puolet vastaajista näkee sen kasvavan. Kolme neljästä vastaajasta näkee kuitenkin pitkäaikaisen rahoituksen kysynnän vähentyneen. Pitkäaikaisen rahoituksen kysyntänäkymät seuraavalla puolelle vuodelle ovat kuitenkin hieman parantuneet, sillä hieman alle puolet vastaajista näkee yleisen rahoituksen kysynnän kasvavan.

Pankissa viesti yrityksille on kannustava:

”Niin sanottu shokkireaktio on nyt nähty. Korkotilanne on normalisoitunut positiivisen puolelle ja korot alkavat pian vakiintua. Lisäksi inflaatio on saatu kuriin. Haluamme rohkaista yrityksiä mahdollisuuksien mukaan edistämään tärkeiksi arvioituja hankkeita rohkeasti”, Luomanen sanoo.

Tutustu Yrityspankkibarometriin tarkemmin täällä.

Nordean Yrityspankkibarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Se kertoo Nordean yrityspankin asiakasvastuullisten henkilöiden näkemyksestä yritysten ja rahoituksen kehityksestä edellisen kuuden kuukauden aikana sekä näkymistä kuusi kuukautta eteenpäin. Syksyn 2023 kyselyyn vastasi 71 Nordean yrityspankin asiakasvastuullista johtajaa. Kysely toteutettiin 17.10.-7.11.2023.

Lehdistötiedotteet