Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 08.01.2024

08-01-2024 22:30

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
08.01.2024 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 08.01.2024 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XHEL

120 281

11,53

1 386 767,76

CEUX

265 625

11,53

3 062 028,09

XSTO

145 789

11,54

1 682 770,94

XCSE

27 714

11,54

319 709,94

Yhteensä

559 409

11,53

6 451 276,73

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,2151 ja DKK/EUR 7,4574
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 4 127 240 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Ilkka Ottoila, sijoittajasuhteet, 09 5300 7058
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Documents