Nordea ottaa käyttöön pitkäaikaisen kannustinohjelman vuosille 2024–2026

Pörssitiedotteet | 02-02-2024 19:00

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
2. helmikuuta 2024 klo 19.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n (Nordea) hallitus on tänään päättänyt jatkaa vuodesta 2020 alkaen vuosittain käyttöön otettua osakeperusteista pitkäaikaista kannustinohjelmaa (Long Term Incentive Plan, LTIP) tilikaudet 2024–2026 kattavalla uudella ansaintajaksolla. Kannustinohjelman piiriin kuuluvat Nordean konsernijohtaja, yhdeksän muuta jäsentä konsernin johtoryhmästä sekä noin 50 muuta avainhenkilöä.

Nordea haluaa varmistaa, että johdon kannustimet ovat osakkeenomistajien etujen mukaiset. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt jatkaa osakeperusteista LTIP-ohjelmaa, joka on hyväksytty ja otettu käyttöön vuosittain vuodesta 2020 alkaen. Myös vuosien 2024–2026 LTIP-ohjelma kattaa edellä määritellyt konsernin johtoryhmän jäsenet ja noin 50 muuta avainhenkilöä, joiden työllä on suora vaikutus Nordean tulokseen, kannattavuuteen, asiakasvisioon ja pitkäaikaiseen kasvuun.

LTIP-ohjelmasta jaetaan konsernin johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille ehdollisia osakkeita vuonna 2024. Näitä ehdollisia osakkeita koskee kolmen vuoden ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024–2026. Lisäksi ansaintajaksoa seuraa säännösten mukainen lykkäysjakso ja odotusaika.

Vuosien 2024–2026 LTIP-ohjelmasta myönnettävien palkkio-osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 748 731  Nordean osaketta konsernijohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille ja 1 000 000 Nordean osaketta valituille avainhenkilöille (noin 50 henkilöä). Vuonna 2027 kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille myönnetään määritelty enimmäismäärä osakkeita tai prosenttiosuus siitä Nordean tuloskehityksen perusteella. Kannustinohjelmasta mahdollisesti myönnettävien osakkeiden ensimmäinen erä toimitetaan vuonna 2027. Loppujen osakkeiden toimitusta lykätään ja ne toimitetaan viidessä yhtä suuressa erässä vuosien 2028–2032 aikana. Jokaista osake-erää koskee 12 kuukauden mittainen odotusaika, eikä toimitettuja osakkeita saa sen kuluessa myydä tai muulla tavoin luovuttaa.

Vuonna 2024 konsernin johtoryhmän jäsenille ehdollisesti jaettavien osakkeiden määrä on suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 2023 ehdollisessa jaossa.

Vuodet 2024–2026 kattavan, konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatun LTIP-ohjelman yhteenlaskettu bruttoarvo on arviolta noin 8,4 miljoonaa euroa. Arvio perustuu osakkeesta Nasdaq Helsingissä eilen maksettuun keskihintaan.

LTIP-ohjelman suoritusvaatimukset on asetettu siten, että enimmäispalkkion saaminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää taloudellista ja vastuullisuutta edistävää tulosta. LTIP-ohjelman ansaintajaksolta maksettavat palkkiot perustuvat seuraaviin vaatimuksiin:

  • osakkeen kokonaistuotto
  • kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (aEPS)
  • vastuullisuustavoitteet (ESG scorecard), jotka koskevat päästövähennyksiä luotto- ja sijoitussalkuissa sekä sisäisissä toiminnoissa, sukupuolijakaumaa, tasapuolista kohtelua ja luottoprofiilia.

Palkkio-osakkeita ei myönnetä, jos kannustinohjelman piiriin kuuluvan henkilön työsuhde päättyy ennen kuin hallitus vahvistaa myöntämisen ansaintajakson päättymisen jälkeen. Osakeperusteisia palkkioita voidaan alentaa tarvittaessa riskiperusteisesti osittain tai kokonaan ja niihin voidaan tehdä vaatimusten noudattamiseen (compliance) liittyviä muutoksia.

LTIP-ohjelmaan sisältyvät osakkeet toimitetaan osallistujille joko Nordean omien osakkeiden luovutuksina tai laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Palkkio-osakkeiden toimituksella voi näin ollen olla vähäinen laimennusvaikutus Nordean osakkeeseen.

Lisätietoja:

Ilkka Ottoila, sijoittajasuhteet, 09 5300 7058
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 2. helmikuuta 2024 kello 19.00 Suomen aikaa.

 
Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.