Electric car charging socket

Nordea asettaa toimialakohtaisen tavoitteen henkilö- ja pakettiautoille päästöjen vähentämiseksi

Lehdistötiedote | 22-02-2024 08:00

Nordea on ensimmäisten pohjoismaisten pankkien joukossa asettamassa henkilö- ja pakettiautojen rahoitusta koskevan päästövähennystavoitteen. Tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uusi tavoite kattaa henkilö- ja pakettiautoja koskevan luotonannon ja leasingrahoituksen.

Toimialakohtaiset tavoitteet ovat tärkeä keino vähentää Nordean luottosalkun hiilidioksidipäästöjä ja tukea asiakkaitamme, jotka toimivat nollapäästöjen saavuttamisen kannalta keskeisillä toimialoilla.

”Siirrymme seuraavaan vaiheeseen autorahoituksen ja -leasingin ilmastotyössä. Toimintamme ja kehitystyömme painopisteenä on tukea ja auttaa asiakkaitamme toteuttamaan vihreää siirtymää. Maantieliikenne on keskeinen nettonollapäästöjen saavuttamisessa, ja siksi meille on tärkeää vauhdittaa siirtymää juuri autorahoituksessa”, sanoo Nordean ilmastoasiantuntija Matti Kahra.

Henkilö- ja pakettiautojen osuus globaalista öljyn kulutuksesta on yli 25 prosenttia ja globaaleista energiaperäisistä hiilidioksidipäästöistä noin 10 prosenttia. Pohjoismaissa niiden maakohtainen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä vaihtelee 10–20 prosentissa.

Pankki tukee asiakkaita ympäristöystävällisempien ajoneuvojen hankinnassa

Uudet ESG-kriteerit sisällytetään pankin autorahoitusstrategiaan ja niitä hyödynnetään vuoropuheluissa autoliikkeiden ja asiakkaiden kanssa.

“Päästötavoitteista tulee yksi keskeinen päämäärämme, joka ohjaa päätöksentekoamme ja esimerkiksi tuotekehitystä. Tavoitteenamme on tukea asiakkaita ympäristöystävällisempien ajoneuvojen hankinnassa. Lisäksi käymme autoalan eri sidosryhmien kanssa keskusteluja, jotka tähtäävät vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen”, toteaa Nordean autorahoituksesta pohjoismaisesti vastaava johtaja Kristian Ajanto.

Henkilö- ja pakettiautojen toimialan osalta Nordean tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite kattaa asiakkaiden suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) ja liittyy ajoneuvon käyttöön. Päästövähennyksiä mitataan tuotantoon sidotulla tavoitteella (gCO2e/km, grammaa hiilidioksidiekvivalenttia ajokilometriä kohti), joka on toimialalle tuttu käytäntö. Nordean asettaman tavoitteen katsotaan täyttävän Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 asteen vaatimuksen ja IEA:n globaalin nettonollapäästöjen saavuttamista koskevan skenaarion, jossa vaaditaan 6 prosentin vuotuista päästövähennystä.

Pankin ensimmäiset toimialakohtaiset tavoitteet asetettiin joulukuussa 2022 ja ne koskivat shipping-toimintaa, asuinkiinteistöjä, öljyä ja maakaasua sekä energiaturpeen kaivamista. Vuoden 2023 lopussa Nordeassa asetettiin myös energiantuotantoa ja maataloutta koskevia lisätavoitteita.

Lehdistötiedotteet