boy dressed as an eco warrior

Nordea hyvässä vauhdissa päästövähennystavoitteissaan

Lehdistötiedote | 29-02-2024 08:00

Nordea jatkaa hyvää työtään luotto- ja sijoitussalkkujensa päästöjen vähentämiseksi. Erityisesti luottosalkkujen osalta saavutettiin merkittävä virstanpylväs, sillä päästöjä on vähennetty vuoden 2019 lähtötasosta jo 29 prosenttia. 

Nordea on sitoutunut olemaan nettonollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Tätä päämäärää varten Nordea on asettanut myös keskipitkän aikavälin tavoitteen vuodelle 2030. Siihen mennessä 324 miljardin luottosalkusta ja 378 miljardin sijoitussalkusta hiilipäästöjen on siis laskettava puolella vuoden 2019 tasosta. Uusin data kertoo, että antolainauksessa laskua on tapahtunut jo noin 29 prosenttia.

”Tämä kehitys osoittaa, että olemme sitoutuneet saavuttamaan päästövähennystavoitteemme, ja myös asiakkaamme haluavat lisätä positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Käytännössähän tavoitteemme tarkoittaa sitä, että vuoden 2050 jälkeen rahoitamme vain nettonollapäästöisiä yrityksiä. Roolimme on tukea asiakkaidemme vihreää siirtymää ja korostaa heille kestävän liiketoiminnan hyötyjä”, sanoo Nordean pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Nina Arkilahti.

ESG-sijoitusten määrässä vahvaa kasvua

Yhä useampi Nordean asiakas valitsee vastuullisia sijoitustuotteita, ja tämä on näkynyt vastuullisten sijoitusten osuuden kasvuna. Vuonna 2023 hoidettavasta varallisuudesta jopa 69 prosenttia oli niin kutsuttuja ESG-sijoituksia. Tämä tarkoittaa, että rahastojen salkunhoidossa otetaan perinteisten sijoituskriteereiden lisäksi huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Suurin osa Nordean hoidettavasta varallisuudesta siis täyttää SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaiset vaatimukset ja sijoituskohteilta vaaditaan sitoutumista Pariisin ilmastotavoitteisiin.

”Vastuullinen sijoittaminen kannattaa ajatella pitkän tähtäimen toimintana. Tuotto voi lyhyellä aikavälillä kasvaa tai laskea, mutta uskomme, että vastuullisuuteen keskittyminen on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Ohjaamalla yhdessä rahaa kestäviin ja vastuullisiin hankkeisiin voimme kohdistaa varoja yhteiskunnan siirtymän tukemiseen. Tutkimusten mukaan kestävän liiketoiminnan yritykset osoittavat parempaa riskienhallintaa niin taloudellisesti kuin maineenkin kannalta”, Arkilahti toteaa.

Pankin kunnianhimoiset tavoitteet ovat saaneet myös ansaittua ulkopuolista tunnustusta: Nordea sijoittui jälleen maailman 100 vastuullisimman yhtiön joukkoon media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knightsin tuoreimmassa vuosittaisessa listauksessa. Nordea oli listalla ainoa suomalainen finanssialan yritys.

Lehdistötiedotteet