Three persons sitting at an office desk

Tasa-arvo on hyvää bisnestä – Nordean rahasto tuottanut omistajilleen erinomaisesti

Lehdistötiedote | 19-03-2024 08:31

Sukupuolten tasa-arvo on yrityksille taloudellisesti kannattavaa. Nordea lanseerasi vuonna 2019 tasa-arvorahaston, joka kilpailukykyisen tuoton lisäksi pyrkii edistämään monimuotoisuutta eli sukupuoleen, ikään sekä etniseen ja sosioekonomiseen taustaan liittyvää tasa-arvoa. Suomalaisille sijoittajille rahasto on tuottanut viiden vuoden aikana 75 prosenttia.

Sijoitusnäkökulmasta yhtiöiden monimuotoisuus tuo mukanaan useita mahdollisuuksia, sillä monimuotoisemmat yritykset ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet kilpailijoitaan paremmin. Tutkimukset osoittavat myös, että monimuotoisen ja tasa-arvoon huomiota kiinnittävän yhtiön tulos vaihtelee vähemmän kuin muilla. Nordea haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden edistää tasa-arvoa myös sijoitusten kautta.

“Tasa-arvon edistymistä voi tukea sijoittamalla, ja se on myös kannattavaa. Alkuvaikeuksien jälkeen tasa-arvorahasto on tuottanut siihen sijoittaneille erinomaisesti ja näin näyttänyt epäilijöilleenkin tasa-arvoon sijoittamisen voiman. Kun sijoittajana olemme kiinnostuneita sukupuolten tasapainosta ja tuemme tasa-arvoa yrityksissä, joiden osakkeisiin sijoitamme, edistämme omalta osaltamme tasa-arvoa yritysmaailmassa”, sanoo Nordea Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Josefin Degerholm.

Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joilla on haasteita tasa-arvoasioissa tai niistä raportoinnissa, mutta joihin aktiivisesti vaikuttamalla yhtiön profiilia ja sitä kautta osakkeen arvostusta voidaan parantaa.

”Jotta rahasto voisi sijoittaa yritykseen, sen on kyettävä osoittamaan, että naisia on vähintään 30 prosenttia sen johto- ja hallitustehtävistä. Kynnys voidaan laskea 20 prosenttiin, jos yritykset ovat osoittaneet monimuotoisuuden suhteen positiivista kehitystä viime vuosina. Ja se on plussaa, jos toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja on nainen. Lisäksi tarkastellaan esimerkiksi samapalkkaisuutta, äitiyslomia ja naisten mentorointia”, Degerholm kertoo.

Aktiivinen omistajuus edistää tasa-arvoa maailmanlaajuisesti

Nordea vaikuttaa omistamissaan yrityksissä myös aktiivisten vuoropuheluiden, äänestämisen ja konkreettisten vaikuttamiskampanjoiden kuten kirjeiden avulla.

Vuonna 2022 Nordea oli kirjeitse yhteydessä 75 yritykseen, joiden hallituksiin ei kuulunut marraskuussa 2021 yhtään naista. Tammikuussa 2023 yrityksille lähetettiin uusi kirje, jossa kerrottiin Nordean äänestävän yhtiön hallituksen tai nimitysvaliokunnan puheenjohtajaa vastaan, mikäli edistystä asiassa ei tapahtuisi. Toukokuuhun 2023 mennessä 52 prosenttiin näiden yritysten hallituksista oli valittu nainen. Jäljelle jääneiden yritysten osalta Nordea äänesti yhtiökokouksissa yhtiön hallituksen tai nimitysvaliokunnan puheenjohtajaa vastaan.

”Naiset ovat valtava voimavara, jota ei hyödynnetä maailmanlaajuisesti. Jos naisten potentiaalin saisi paremmin käyttöön, se edistäisi niin tasa-arvoa kuin arvonluontia”, toteaa Josefin Degerholm.

 

Lehdistötiedotteet
Diversity & inclusion
Markkinat ja sijoittaminen