Tietoa LEI-tunnuksesta

Käykö yrityksesi kauppaa johdannaisilla, valuutoilla, velkakirjoilla, osakkeilla, pörssilistattujen rahastojen osuuksilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla jollakin kauppapaikalla?

EU on antanut uusia säännöksiä sen varmistamiseksi, että kaikki rahoitusinstrumenteilla kauppaa käyvät yhteisöt voidaan tunnistaa yhdenmukaisella tavalla. Jos LEI-tunnusta ei ole, kaupankäyntiä tavallisimmilla rahoitusinstrumenteilla ei enää voi jatkaa EU:ssa. LEI-tunnuksen hankkiminen on helppoa Näillä sivuilla kerrotaan, miten se tapahtuu.

Tee näin:

 1. Hanki LEI-tunnus yrityksellesi joltakin valtuutetulta tunnusten myöntäjältä.
 2. Ilmoita LEI-tunnus Nordealle.
 3. Kun Nordea vahvistaa LEI-tunnuksen, yrityksesi voi jatkaa kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla.

Hanki yrityksen LEI-tunnus ajoissa – vähennä liiketoimintariskiä ja edistä rahoitusmarkkinoiden avoimuutta

Lähetä hankittu tai uusittu LEI-koodi

Haluatko ilmoittaa kerralla usean yrityksen tunnukset?

Voit helposti ilmoittaa usean yrityksen tunnukset Excel-tiedoston avulla.

Lataa Excel-tiedosto ja ilmoita kerralla usean yrityksen tunnukset
Tiedostossa on täyttöohjeet.  Kun olet täyttänyt LEI-tunnukset, lähetä tiedosto osoitteeseen LEI [at] nordea.com

Lataa excel-tiedosto ja lähetä usean yrityksen LEI-koodeja kerralla
 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) eli oikeushenkilötunnus on 20-merkkinen tunnus, joka sisältää kirjamia ja numeroita. Sen avulla maailman rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset voidaan selkeästi tunnistaa. Tarkoituksena on luoda maailmanlaajuinen viitetietojärjestelmä, jossa kaikilla rahoitustransaktioita tekevillä oikeushenkilöillä kaikissa maissa on yksilöivä tunnistetieto.

Vuonna 2011 finanssikriisin jälkeen G20-maiden ryhmä pyysi finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmää (Financial Stability Board, FSB) laatimaan suosituksen maailmanlaajuisesta oikeushenkilötunnuksesta ja sen hallinointiin tarvittavista rakenteista.  Näin syntyi kansainvälinen LEI-tunnusjärjestelmä (Global LEI System), joka LEI-tunnuksia myöntämällä tarjoaa yksilöivän tunnisteen rahoitustransaktioita tekeville oikeushenkilöille ympäri maailman. FSB korosti, että LEI-tunnuksen maailmanlaajuinen käyttöönotto auttaa edistämään monia rahoitusjärjestelmän vakautta lisääviä tavoitteita ja tarjoaa myös monia etuja yksityiselle sektorille.

LEI-tunnus vaaditaan kaikilta oikeushenkilöiltä, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

 • Johdannaiskauppaa käyvät yhteisöt (mutta ei yksityishenkilöt)
 • Osakkeita ja joukkolainoja liikkeeseen laskevat yhteisöt sekä pörssilistatut yhteisöt
 • Osakkeilla ja joukkolainoilla kauppaa käyvät yhteisöt (mutta ei yksityishenkilöt)

Kaikki rahoitusvalvontaviranomaisten valvomat yhteisöt sekä niiden osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt ja holding-yhtiöt.

LEI-tunnuksen saa tekemällä hakemuksen valtuutetulle paikalliselle rekisterinpitäjälle (Local Operating Unit, LOU) Tällaisia paikallisia rekisterinpitäjiä on kolmisenkymmentä, ja ne myöntävät LEI-tunnuksia, validoivat oikeushenkilöiden tietoja ja ylläpitävät LEI-tunnuksia rekisteröityneiden yhteisöjen puolesta.

Rekisteröinti- ja vuosimaksut määräytyvät finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) suositusten perusteella, ja niitä käytetään ainoastaan toimintakulujen kattamiseen. Kultakin rekisteröityneeltä yhteisöltä peritään ensimmäisenä vuonna noin 100 euron rekisteröintimaksu ja seuraavina vuosina 100 euron vuosimaksu.

LEI-järjestelmän valvova elin (Regulatory Oversight Committee, ROC) on antanut paikallisille rekisterinpitäjille valtuutuksen, joka takaa, että rekisterinpitäjä toimii ROC’n vaatimusten mukaisesti.

Valtuutettujen paikallisten rekisterinpitäjien määrä määrä kasvaa nopeasti. Ajantasainen luettelo löytyy ROC’n verkkosivuilta.
Pohjoismaissa toimivat Nordean asiakkaat voivat tehdä rekisteröinti-ilmoituksen seuraaville paikallisille rekisterinpitäjille:

 

Nordean LEI-koodit

Laillinen taho

Rekisteröity LEI

Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03
Nordea Hypoteksbank Plc 7437001LESKGLAEOEU84
Nordea Hypotek AB (publ) 5493000K2HPWIF6MFO29
Nordea Eiendomskreditt AS 549300TTWFTM3HRP0618
Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S 529900CTPO9HC9D2CH74
Nordea Livförsäkring Sverige AB 529900MUOVW4H06TQA34
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5299005TCAEGOHRI6930
Nordea Life Assurance Finland Ltd 529900K08EYX3I3MTH59
Nordea Bank S.A. (Luxembourg)  549300HRD8DR1Q6K8X60

 

Lisää tietoa LEI-koodeista löydät täältä.

 

Valvova elin (Regulatory Oversight Committee, ROC)

 • ROC on erillinen valvova elin, johon kuuluu yli 70 kansainvälistä valvontaviranomaista. ROC laatii kansainvälisesti noudatettavat periaatteet ja valtuuttaa paikalliset rekisterinpitäjät (LOU).

Keskushallinto (Central Operating Unit, COU)

 • LEI-tunnusten keskushallinnosta huolehtii voittoa tavoittelematon säätiö, joka panee täytäntöön kansainväliset standardit ja yhteiset toimintamallit.

Paikalliset rekisterinpitäjät (Local Operating Units, LOU)

 • Paikalliset rekisterinpitäjät ovat COU:n valtuuttamia ja tarjoavat alueensa yhteisöille mahdollisuuden rekisteröidä itse LEI-tunnuksen.  Valtuutusprosessiin kuuluu, että jokaisen paikallisen rekisterinpitäjän on osoitettava täyttävänsä valvovan elimen asettamat vaatimukset. Sen jälkeen paikallinen rekisterinpitäjä saa valtuutuksen, eli kaikki valvovassa elimessä edustetut maat hyväksyvät sen LEI-tunnusten myöntäjäksi.

LEI-tunnus on 20-merkkinen aakkosnumeerinen tunnus, joka on määritetty ISO 17442 -standardissa. Tunnus rakentuu seuraavasti:

 • Merkit 1-4: Neljän merkin etuliite, joka yksilöi paikallisen rekisterinpitäjän.
 • Merkit 5-6: Kaksi varattua merkkiä, jotka on asetettu nollaksi.
 • Merkit 7-18: Tunnuksen osa, joka yksilöi thteisön ja jonka paikallisrekisterikn pitäjä on generoinut ja antanut kyseiselle yhteisölle avoimien, perusteltujen ja pysyvien käytäntöjen mukaisesti.
 • Merkit 19-20: Kaksi tarkistusmerkkiä, jotka on kuvattu ISO 17442 -stadardissa.*

LEI-tunnusta ei ole tarkoitettu korvaamaan aiemmin käytössä olleita paikallisia tunnistuskäytäntöjä (kuten kansallisia yritystunnuksia), vaan se muodostaa vähitellen sitovan kansainvälisen standardin valvontaraportointia varten.
LEI-tunnuksen rakenne

LEI-järjestelmän valvova elin (Regulatory Oversight Committee, ROC) on antanut paikallisille rekisterinpitäjille valtuutuksen, joka takaa, että rekisterinpitäjä toimii ROC’n vaatimusten mukaisesti.
Rekisteröinti- ja vuosimaksut määräytyvät finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) suositusten perusteella, ja niitä käytetään ainoastaan toimintakulujen kattamiseen.

Valtuutettujen paikallisten rekisterinpitäjien määrä määrä kasvaa nopeasti. Ajantasainen luettelo löytyy ROC’n verkkosivuilta. 

Pohjoismaissa toimivat Nordean asiakkaat voivat tehdä rekisteröinti-ilmoituksen seuraaville paikallisille rekisterinpitäjille:

LEI-tunnuksen rekisteröimisen voi tehdä helposti verkossa, ja siihen kuuluu yleensä viisi vaihetta:

 1. Luo tili paikallisen rekisterinpitäjän palvelussa
 2. Rekisteröi yhteisön tiedot
 3. Maksa sähköpostiosoitteeseesi tai antamaasi postiosoitteeseen lähetetty lasku
 4. Maksun saatuaan paikallinen rekisterinpitäjä aloittaa varmistusprosessin
 5. LEI-tunnus myönnetään, kun varmistus on valmis

LEI-tunnuksen ominaisuudet ovat samat sen myöntämispaikasta riippumatta. EMIR-sääntelyn näkökulmasta vain valtuutetut paikalliset rekisterinpitäjät ja niiden hyväksymät rekisteröintiasiamiehet ovat päteviä.

NordLEI (Ruotsi)
GMEI-laitoksen hyväksymä rekisteröintiasiamies (Web-sivut kaikilla pohjoismaisilla kielillä, paikallisvaluutan määräiset maksut hyväksytään).
LEI-tunnuksen rekisteröintiopas, NordLEI

WM-Datenservice
Kysymyksiä ja vastauksia: https://www.wm-leiportal.org/f-a-q/?lang=en
Hae LEI-tunnus: https://www.wm-leiportal.org/?lang=en, valitse “APPLY” ja seuraa ohjeita.
Tähän verkkosovellukseen on ensin rekisteröidyttävä käyttäjäksi, ennen kuin LEI-tunnushakemuksen voi lähettää.

London Stock Exchange Group (LSEG)
http://www.lseg.com/LEI
Valitse “How to Request an LEI”. Tähän verkkosovellukseen on ensin rekisteröidyttävä käyttäjäksi, ennen kuin LEI-tunnushakemuksen voi lähettää.

GMEI Utility
https://www.gmeiutility.org/login.jsp
Valitse “Don’t have an account yet?”, jos käytät järjestelmää ensi kertaa.
Tähän verkkosovellukseen on ensin rekisteröidyttävä käyttäjäksi, ennen kuin LEI-tunnushakemuksen voi lähettää.

Patentti- ja rekisterihallitus, Suomi Vain suomalaisille yhteisöille.
https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/leicodes.html
Lataa lomake, täytä tiedot ja allekirjoita lomake verkkosivulla esitettyjen sääntöjen mukaan. Lähetä sitten lomake sivulla olevaan osoitteeseen.

Luettelo kaikista valtuutetuista paikallisista rekisterinpitäjistä on GLEIF:n verkkosivuilla

Paikallisten rekisterinpitäjien julkaisemia kysymyksiä ja vastauksia

Jos haluat lisätietoja, ota sähköpostitse yhteyttä Nordeaan: LEI [at] nordea.com