Ajat voivat olla kääntymässä arvo-osakkeiden eduksi

Antti Saari

15-06-2023 11:38

Korkojen nousun laantuminen ja tekoälybuumi ovat kirittäneet kasvuosakkeita alkuvuonna. Tämän seurauksena kasvu- ja arvo-osakkeiden arvostuskertoimien erot ovat jälleen revenneet. Kasvuosakkeet voivat edelleen pärjätä hyvin lyhyellä aikavälillä, mutta arvo-osakkeiden pitkän aikavälin tuottonäkymät ovat paremmat.

Viime vuosikymmen on ollut arvosijoittajalle tuskien taival, kun arvo-osakkeille akateemisessa tutkimuksessakin todennetut kasvuosakkeita paremmat tuotot ovat loistaneet poissaolollaan. Selityksiä tähän on keksitty useampia, aina kirjanpitosäännöksistä teknologiayhtiöiden hulppeisiin kasvunäkymiin. Jotkut ovat jo esittäneet koko arvosijoittamisen ajatuksen kuoppaamistakin. 

Perimmäinen syy voi kuitenkin olla yksinkertaisempi: arvo-osakkeiden paremmat tuotot, kuten muutkin pitkän aikavälin lisätuotonlähteet, ovat seurausta niihin liittyvästä riskistä. Tällaisiin riskilisiin – aivan kuten osakemarkkinoiden korkosijoituksia parempiin tuottoihin – liittyy nimensä mukaisesti riski siitä, että toisinaan tuotot jäävät myös heikommiksi. Tästä syystä emme olisi vielä yhden vuosikymmenen perusteella valmiit kuoppaamaan tätä useiden vuosikymmenten ajalta dokumentoitua tuotonlähdettä.

Arvo-osakkeet ovat nyt reippaasti edullisempia kuin kasvuyhtiöt

Kasvuosakkeiden hurjat tuotot viime vuosikymmenellä ovat myös nostaneet niiden arvostuskertoimia. Viime vuonna korkojen noustessa näytti siltä, että tilanne olisi normalisoitumassa ja kasvuyhtiöidenkin arvostuskertoimet olisivat palautumassa lähemmäs maanpintaa. 

Tänä vuonna tekoälybuumi ja korkojen nousun rauhoittuminen ovat kuitenkin kirittäneet kasvuyhtiöihin suurella painolla lukeutuvaa teknologia-alaa ripeämpään nousuun, ja tällä hetkellä kasvuyhtiöiden tulosperusteinen arvostus, P/E-kerroin, on kaksinkertainen arvoyhtiöihin verrattuna. Vastaavaa suhdelukua ei ole nähty kertaakaan käytettävissä olevan historian aikana aivan viime vuosia lukuun ottamatta.

Kasvuyhtiöiden parempi kannattavuus selittää merkittävän osan arvostuserosta

Sijoittajan on kuitenkin tärkeä muistaa, että pelkät arvostuskertoimet eivät kerro koko totuutta ja edullisilta vaikuttavat osakkeet voivat olla sitä syystäkin. Näin voi käydä, jos yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat heikot tai yritys ei pysty tuottamaan omistajilleen tulosta. Yhtiöt, joiden kannattavuus on hyvissä kantimissa, pystyvät myös luomaan omistajilleen pitkällä tähtäimellä parempaa tuloskasvua kuin sellaiset yhtiöt, joilla on kannattavuuden kanssa haasteita. Tämän takia kannattavampien yhtiöiden arvostuskertoimet ovat tyypillisesti heikosti kannattavia yhtiöitä korkeampia – joskus reippaastikin. Tämä selittää merkittävän osan nyt havaittavasta kasvu- ja arvo-osakkeiden arvostuskertoimien erosta.

Olisi kuitenkin erikoista, jos viime vuosina revenneet erot kannattavuudessa eivät vuosien saatossa ainakin hieman tasaantuisi. Markkinoilla tapahtuu kohtalaisen usein ylilyöntejä, joissa vedetään lähihistorian perusteella hieman turhan pitkälle meneviä johtopäätöksiä joidenkin yhtiöiden tai yhtiöjoukkojen tulevista mahdollisuuksista. Uskomme, että tästä on osin kyse arvo- ja kasvuyhtiöiden arvostuskertoimien eroissa. Samalla varoisimme kuitenkin vetämästä tätä tulkintaa liian pitkälle. Edellä kuvatuista syistä on hyvin mahdollista, että kasvuyhtiöt näyttävät tulevaisuudessakin reippaasti arvoyhtiöitä kalliimmilta myös historiaan verrattuna. Pidämme kuitenkin myös todennäköisenä, että tämä ero kaventuu nykytasoistaan.

Arvo-yhtiöiden pitkän aikavälin tuottonäkymät ovat paremmat kuin kasvuyhtiöillä

Arvostuskertoimet eivät kerro lyhyen aikavälin tuottonäkymistä juuri mitään: kalliiden yhtiöiden arvostuskertoimet voivat muuttua muutaman kuukauden tai jopa vuoden aikana vain entistä kalliimmiksi. Kasvuyhtiöiden tuloskehitys voi myös olla lyhyellä aikavälillä selvästikin arvoyhtiöitä parempaa. Pidemmällä, noin 5–10 vuoden aikajänteellä, arvostuskertoimet kuitenkin kertovat tuottomahdollisuuksista jo melko paljon, ja laajojen yhtiöjoukkojen kasvutahditkin lähestyvät toisiaan.

Vaikka kasvuyhtiöt ovat osin syystäkin arvoyhtiöitä reippaasti kalliimpia ja osa niistä voi pärjätä erinomaisesti, odotamme arvo-osakkeilta kokonaisuutena tulevina vuosina kasvuosakkeita parempia tuottoja. 

Sijoittajan kannattaa kuitenkin olla tässäkin suhteessa maltillinen salkkunsa painotusmuutosten kanssa. Hyvä nyrkkisääntö poikkeamille markkinoiden yleisestä painotuksesta on 5–10 prosenttia omasta osakesalkusta. Tätä sääntöä on hyvä soveltaa myös arvo-osakkeiden kohdalla.

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.
 

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää