26-10-2023 12:00

”Huomasin, että minulla on vahvuuksia, joita voi hyödyntää yrittäjyydessä”

Kipinä yrittäjyyteen voi lähteä liikkeelle omien vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden mahdollisuuksien ymmärtämisestä yritystoiminnassa. Tästä ajatuksesta syntyi Nordean ja Plan Internationalin yhdessä järjestämä maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattu Vahvuuksista Yrittäjäksi -tapahtuma.

Nordean pääkonttorilla Helsingin Vallilassa 18.10.2023 järjestetyn tapahtuman tavoitteina oli tunnistaa omia vahvuuksia, valjastaa niiden mahdollisuudet ja innostaa yrittäjyyteen. 

Pirjo Kuusela

”Haluamme tapahtuman kautta muistuttaa, että yrittäjyys voi olla ihan jokaiselle sopiva urapolku. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa niin yrittäjyydessä kuin elämässä yleensä”, sanoo Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela

Yrittäjyyttä ja omien vahvuuksien löytämistä lähestyttiin nuorten ja aikuisten osallistujien kanssa hieman eri näkökulmista. Nuoret työskentelivät nordealaisten vapaaehtoisten vetämissä ryhmissä, joissa omia vahvuuksia tunnistettiin yhdessä. Kukin jäsen jakoi ajatuksia omista vahvuuksistaan muiden ryhmän jäsenten kanssa, jonka jälkeen ryhmät pohtivat niiden hyödyntämistä yritystoiminnassa ja rakentamalla lopuksi niiden pohjalta yritysidean. 

Maria Wikberg

"Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyvä itsetuntemus vahvistavat yrittäjähenkistä tekemistä. Tätä kautta voi avautua uusia mahdollisuuksia omien unelmien ja vahvuuksienkin konkretisoitumiselle esimerkiksi oman yrittäjyyden myötä”, sanoo Planin maahanmuuttajatyön päällikkö Maria Wikberg.

Ideaa konkretisoitiin eri tehtävävaiheiden kautta ja loppuhuipennuksena ryhmä esitteli yritysideansa Nordean asiantuntijalle. Asiantuntijoiden kanssa käytiin kannustava loppukeskustelu, jonka tavoitteena oli vahvistaa osallistujille heidän itsensä ja ideansa mahdollisuudet. 

Vahvuuksia ja yritysideoita

Nuorten ryhmässä tapahtumaan osallistunut Martha tunnisti omia vahvuuksiaan, vaikka se ei aluksi ollut helppoa:

Millaista oli miettiä omaa yritysideaa?

”Meillä oli ideana auttaa lapsia ja nuoria suomen kielessä. Suomen kieli on tosi tärkeä Suomessa ja vaikeuttaa elämää, jos ei osaa puhua kieltä. He voivat tuntea ulkopuolisuutta ja häpeää jos eivät pysty ilmaisemaan itseään käyttäen suomen kieltä. Esimerkiksi minulla on monia ideoita, mutta niitä on vaikeaa tuoda ilmi käyttäen kieltä, jota ei täysin ymmärrä. Olisi hyvä, jos näitä ihmisiä pystytään auttamaan näiden ongelmien kanssa.”

Oliko yritysideaa helppo miettiä ja viedä eteenpäin? 

”Kyllä oli, koska se oli sitä mitä haluan tehdä. Ihmisille tekee hyvää jos vastassa ihminen, jolla on samanlaisia tarpeita ja pystyy auttamaan.”

Erlinda, Martha ja Arya osallistuivat tapahtumaan Nordean pääkonttorilla.

Somaye sai tapahtumasta tietoa, kuinka toteuttaa omaa yritysideaansa ravintolasta, jossa pääsee kokeilemaan myös uusia asioita:

Miltä tuntui miettiä ja tunnistaa omia vahvuuksia?

"Sehän oli iso kysymys, mutta hyvä kysymys. Oli ihan helppoa, koska olen itse ajatellut asiaa jo pidemmän aikaa."

Millaista oli esitellä oma yritysidea asiantuntijoille?

”Ihan kivaa ja olen ajatellut itse sitä jo pidemmän aikaa. Olen rakentanut aiemmin jo omaa ideaa mielessäni ja miettinyt, mitä pitäisi tehdä. Kun he puhuivat minun kanssani, se oli tosi hyvä, positiivinen kokemus. Esittelin ideani ensimmäistä kertaa.”

Myös Erlinda suunnitteli ravintolaan liittyvää yritysideaa. 

Millaista oli miettiä ja tunnistaa omia vahvuuksia?

”Se meni hyvin, puhuin kaverin kanssa asiasta ja ohjaajat auttoivat meitä.” 

Millaista oli esitellä yritysidea asiantuntijoille?

”Ensin oli vähän vaikeaa, mutta lopulta helppoa, koska kaikki puhuimme yhdessä ja se meni hyvin.”

"Pitää luottaa itseensä ja jatkaa rohkeasti työskentelyä"

Aikuisten ikäryhmissä käsiteltiin yrittäjyyttä keskusteluiden kautta sekä laatimalla unelmakartta, jonka avulla pohdittiin omia unelmia ja kartoitettiin omia vahvuuksia. Tavoitteena oli tunnistaa nimenomaan sellaisia vahvuuksia, jotka edesauttavat unelman, yrittäjyyden tai urapolun tavoittelussa. Lopuksi koostettiin konkreettisia yritysideoita, joissa omia vahvuuksia voi hyödyntää. 

Nordean vapaaehtoiset toimivat tapahtuman vetäjinä.

Aikuisten osuuteen osallistunut Isha näki tapahtuman jälkeen yrittäjyyden itselleen mahdollisena uravalintana:

”Pitää luottaa itseensä ja jatkaa rohkeasti työskentelyä. Ajattelen, että se on helpoin uravalinta.”

Oliko omien vahvuuksien tunnistaminen helppoa vai vaikeaa?

”Se riippuu. Minulla on vahvuuksia, jotka olen jo tunnistanut itsestäni, mutta ihmiset saattavat muuttua ajan saatossa. Silloin tällöin on hyvä katsoa itseään ja omaa polkuaan tarkemmin. Voi keskustella myös läheisten ihmisten kanssa, millaisia vahvuuksia he näkevät itsessäni, sillä joskus muut saattavat nähdä vahvuutesi paremmin kuin sinä itse.” 

Aryalla oli jo takana kokemusta yrittäjyydestä ja vahvuuksien tunnistaminen oli helppoa:

”Huomasin, että minulla on vahvuuksia, joita voi hyödyntää yrittäjyydessä. Kärsivällisyys, ahkeruus, sinnikkyys löytyy jokaiselta, mutta pitäisi löytää oikeat tavat miten näitä hyödynnetään. ”

Mitä mieltä olit tapahtumasta?

”Sain paljon tietoa ihmisiltä eikä tarvitse aina pitää ajatuksia sisällä. Siitä saa paljon kun pääsee purkamaan ajatuksia ja tuomaan niitä esiin. Tämä on hyvä idea ja monet eivät tiedä yrittäjyydestä. Vaikka itse olen aloittanut yrittäjyyden jo aiemmin, tällaiset tapahtumat kiinnostavat vieläkin minua ja saan koko ajan enemmän tietoa, miten mennä eteenpäin. Löytyy varmasti paljon henkilöitä, jotka eivät tiedä mistä aloittaa ja näin saadaan tietoa myös heille. Täältä sai vinkkejä ja itsevarmuutta aloittamiseen.”

Kiinnostuitko? Lue lisää tapahtumista ja ohjelmista yrittäjyyden edistämiseksi

Yrittäjyyden peruspilarina ovat hyvät taloustaidot. Nordea tukee oman talouden hallinnan ja yrittäjyyden taitojen kehittämisessä vuosittain yli 100 000 suomalaista aina nuorista yrittäjänaluista suuriin yrityksiin. Kerromme lisää Nordean hankkeista ja kumppanuuksista yrittäjyyden tukemiseksi kuten Kasvu Open, Slush, Kasvuryhmä ja 4H-yrittäjyys Nordean sivuilla.

Lue myös lisää Plan Internationalin toiminnasta Suomessa. 

Vastuullisuus
Yrittäjyys