25-10-2023 10:00

Kesätyö takana, ura edessä

Nordea on hyvin suosittu kesätyöpaikka opiskelijoiden parissa. Haku kesätyöhön tapahtuu jo alkuvuodesta, ja saimme vuonna 2023 hakemuksia yli kolmeltatuhannelta opiskelijalta. Tarjosimme kesätyötä yli kolmellesadalle hakijalle ympäri Suomea ja lähes kaikissa Nordean liiketoiminnoissa aina asiakaspalvelusta pankin teknologiakehitykseen.

”Kesätyössä saa arvokasta kokemusta omalta opinalalta, joka voi ohjata eteenpäin erikoistumaan jo opintojen loppuvaiheessa. Kokemus myös tukee työllistymistä omalla alalla valmistumisen jälkeen”, sanoo Nordea Suomen henkilöstöjohtaja Johanna Bergström.

Viime kesänä Nordeassa työskennelleet Rosa Kinnunen, Konsta Laineinen ja Heidi Marttila kertovat, millainen heidän kokemuksensa oli ja mitä kesätyö antoi oman uran jatkoa ajatellen. 

Rosa Kinnunen työskenteli kesän aikana Nordea Rahoituksessa yritysten laite- ja kalustohankintojen rahoittamisen parissa.

Millainen sinun kokemuksesi kesätyöstä Nordeassa oli?

”Minulla oli mieletön kesä työskennellessä Nordea Rahoituksessa. Kesätyö oli minulle ensimmäinen työkokemus opiskelemallani kaupallisella alalla. Pesti kasvatti minua ammatillisesti ja vahvisti tunnetta siitä, että voisin myös jatkossa nähdä itseni työskentelemässä pankissa, johon niin kovasti halusin kesätöihin,” Rosa sanoo. 

”Työ avasi silmäni sille, miten monipuolisesti Nordealla on tarjota uramahdollisuuksia ja täten se varmasti muutti ajatuksiani urani jatkosta. Finanssiala muovautuu jatkuvasti eikä kehitys tule varmastikaan loppumaan tulevaisuudessakaan. Se on mielestäni huikeata, että ala muuttuu jatkuvasti, sillä se pakottaa työntekijät myös pysymään kehityksessä mukana. En näkisi itseäni tekemässä samaa työtehtävää vuodesta toiseen, vaan kaipaan työtehtäviini ja työpäiviini vaihtelua.”

Rosa Kinnunen
Konsta Laineinen

Konsta Laineinen oli myös Nordeassa kesätyössä ensimmäistä kertaa IT Developerin tehtävässä Nordea Rahoituksen Receivables & Analytic Solutions -yksikössä. Hänen työnkuvansa koostui pääasiassa dataintegraatiosta sekä sen visualisoinnista PowerBi:lla. 

Vaikuttiko kesätyö omiin urasuunnitelmiisi ja mikä oli arvokkain kokemuksesi?

”On vaikuttanut positiivisesti. Kesän jälkeen olen vaihtanut työtehtävää sekä jatkan töitä vakituisen paikan muodossa täällä Nordealla. Tästä iso kiitos esihenkilöille, jotka ovat tukeneet minua tähän asti sekä työkavereille jotka uskovat minun tekemiseeni. Työtehtävät ovat nyt hieman erilaiset, mutta suunta on sama”, Konsta toteaa.

”Arvokkain kokemus oli, kun minulle annettiin aidosti tärkeitä tehtäviä ja niiden merkitys selitettiin. On kivempi tehdä työtä, jonka vaikutuksen ymmärtää, samalla jatkuvasti haastaen itseään ja kehittyen ammatillisesti.”

Heidi Marttila oli Nordeassa töissä jo toista kesää jatkoperehdytyksen käyneenä pankkineuvojana, ja hänen työnkuvaansa kuuluivat miltei kaikki päivittäiset pankkiasiat henkilöasiakkaiden kanssa.

”Huomasin kesän mittaan, kuinka kiinnostunut olen finanssialan lisäksi tietojärjestelmistä, joita tuli käytettyä päivittäin työssä. Kesätyökokemus vaikutti urasuunnitelmiini positiivisesti, sillä sain varmuutta siihen, millaista työtä haluaisin tehdä tulevaisuudessa ja minkälaisten teemojen ympärille tulevaisuuden urani mahdollisesti rakentuisi. Olisi mahtavaa päästä tekemään kansainvälistä uraa, jossa yhdistyisi finanssiala ja teknologia, ja jossa pääsisin hyödyntämään omaa kieliosaamistani”, Heidi kertoo.

Mitä nostaisit esille arvokkaimpana kokemuksena?

”Kesän aikana ehtii oppia ja kokea paljon, mutta sanoisin, että kokonaisvaltainen ymmärrys pankin asiakasrajapinnan ja palveluiden järjestämisen dynamiikasta. Arvokkaana kokemuksena haluaisin myös mainita vastaanottavan ja kannustavan työyhteisön!”

Heidi Marttila

Kiitämme Nordean puolesta Rosaa, Konstaa ja Heidiä heidän panoksestaan ja toivotamme parhainta onnea ja jatkoa työuralle!

Nordean kesätyöpaikat kesälle 2024 julkaistaan hakuun tammikuussa 2024 – jos kokemus kesätyöstä Pohjoismaiden suurimmassa pankissa kiinnostaa, kannattaa seurata sosiaalisen median kanaviamme.

Ura