Mitä jos inflaatio ei laskekaan nopeasti?

Jan von Gerich

11-07-2023 13:42

Inflaation nousu yllätti nopeudellaan lähes kaikki. Hintojen nousuvauhdin huiput on nähty, ja nyt inflaation puolestaan odotetaan laskevan nopeasti. Jos nämäkin odotukset menevät pieleen, taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla ovat edessä vaikeat ajat.

Euroalueen inflaatio lähti vuonna 2021 raketin lailla nousuun. Tuossa vaiheessa tuskin juuri kukaan odotti, että vajaat pari vuotta myöhemmin hintojen nousua mitattaisiin kaksinumeroisilla luvuilla. Pitkään yleinen tarina tuntui olevan se, että hintojen nousu olisi vain tilapäistä, pääosin energiahintojen ajamaa, hintapiikki jäisi lyhytaikaiseksi ja inflaatio tulisi nopeasti myös alas. Toisin kuitenkin kävi: hintojen nousupaineet laajentuivat, ja inflaatio-ongelmasta tuli todellinen yhä useammalla mittarilla. Inflaation noustessa ennusteet laahasivat jatkuvasti jälkijunassa.

Kokonaisinflaatio saavutti huippunsa viime syksynä, ja vuositason kaksinumeroisista luvuista on palattu jo alle kuuteen prosenttiin. Monet indikaattorit tukevat kuvaa siitä, että pahimmat hintapaineet ovat takanapäin ja inflaatio suuntaa alaspäin myös jatkossa.  

Inflaatio-ongelman odotetaan optimistisesti häviävän nopeasti

Odotukset ovatkin varsin yleisesti kääntyneet siihen suuntaan, että inflaatio-ongelma häviää melkein yhtä nopeasti kuin se syntyikin, ja euroalueen inflaatio vakiintuu vähitellen EKP:n kahden prosentin tavoitteen tuntumaan. Tällaiset odotukset ovat näkyvissä niin keskuspankin omissa ja muiden ekonomistien ennusteissa kuin markkinahinnoittelussakin. Kaikkien näiden mukaan inflaatio on vuonna 2025 jo 2–2,5 prosentin haarukassa. Bloombergin ekonomistikyselyssä yksikään vastaaja ei ennusta vuodelle 2025 yli 2,5 prosentin inflaatiota.

Kaiken lisäksi inflaation odotetaan laskevan ilman sen suurempaa harmia taloudelle. Euroalueen talousennusteet ovat melko selvästi plussan puolella rahapolitiikan selvästä kiristymisestä huolimatta. Usein vakavamman inflaatio-ongelman taltuttaminen vaatii talouden rattaiden selvää hidastumista, kun nousseet palkkapaineet eivät taltu ilman työmarkkinoiden kireyden helpottamista. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaisi työttömyyden kasvua. Palkkojen nousu onkin liian ripeää suhteessa keskuspankin inflaatiotavoitteeseen, työttömyysaste on historiallisissa pohjalukemissa ja yritykset raportoivat pulaa työvoimasta.

Yllätyksiä on varmasti vielä luvassa

Talttuvatko vuosikymmenien kovimmat inflaatiopaineet oikeasti näin helpolla? Mahdollista se toki on, mutta sen varaan ei kannata laskea. Odotukset inflaation nopeasta laskusta – etenkin ilman suurempaa vahinkoa taloudelle – voivat osoittautua vielä liian optimistisiksi. Tällöin keskuspankit voivat joutua nostamaan ohjauskorkojaan vielä lisää ja pitämään korot korkeina pidempään. Tällaisessa skenaariossa talousennusteitakin pitäisi todennäköisesti vetää vielä selvästi alaspäin ja osakehinnoistakin pitäisi päästää ilmaa ulos.

Inflaation ennustaminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi tehtäväksi viime vuosina. Helppoa se ei ole jatkossakaan, ja yllätyksiä on varmasti vielä luvassa. Jos nämä yllätykset ovat voittopuolisesti yläsuuntaisia, rahoitusmarkkinoilla ja taloudessa on vielä merkittäviä haasteita edessä.

Keskuspankkikin yllättyi toistuvasti inflaation noususta vuosina 2021–22
Odotukset optimistisesti inflaation nopean laskun kannalla
Inflaation odotetaan laskevan ilman suurempaa hallaa taloudelle
Pula työvoimasta pitää todennäköisesti palkkapaineita vielä yllä

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.
 

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää