12-05-2023 10:55

Nordea johti tärkeitä keskusteluja EuroFI 2023 -konferenssissa Tukholmassa

EuroFI 2023 on yksi vuoden tärkeimmistä rahoitusalan tapahtumista, joka tuo yhteen alan johtavat toimijat ja päättäjät. Tänä vuonna Nordeasta konferenssiin osallistui hallituksen puheenjohtaja Stephen Hester, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sekä muita johtoryhmän jäseniä. Tapahtumassa käsiteltiin muun muassa viimeaikaista markkinaheiluntaa, kestävää rahoitusta ja digitalisaatiota.
EuroFI 2023

Nordean johto keskusteli päivänpolttavista aiheista eurooppalaisten poliitikkojen, ministerien, komissaarien, päättäjien, sääntelyviranomaisten ja suurten pankkitoimijoiden kanssa EuroFi 2023 -konferenssissa Tukholmassa.

Kansainvälisestä finanssikriisistä on otettu opiksi

Stephen Hester oli tapahtumassa haastateltavana ja kertoi, että asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan tunnelmat heijastuvat usein myös pankkeihin. Vakaan ja vahvan finanssialan merkitys korostuu taloudellisen epävarmuuden aikoina. Pankit voivat turvata toimintaansa sillä, että niillä on vahva ja tasapainoinen liiketoimintamalli, jossa mitkään liiketoimintasegmentit tai tuotteet eivät korostu ylitse muiden. Stephen Hesterin mukaan rahoitusjärjestelmä on selvinnyt haastavasta taloustilanteesta tähän mennessä erittäin hyvin, ja pankit ovat yleisesti ottaen hyvässä asemassa. Suurelta osin tästä on kiittäminen kansainvälisen finanssikriisin jälkeen tehtyjä uudistuksia. Kuten Yhdysvalloissa on viime aikoina nähty, pankkien pitäisi aina pitää huolta siitä, että todellisuus vastaa numeroita ja kirjanpitoa. Pankkien on kunnioitettava sääntelyä, ja lainsäätäjien on toisaalta varmistettava, että sääntely on johdonmukaista, tasa-arvoista ja ennustettavaa.

Sääntelyn yhdenmukaistaminen tärkeää

Frank Vang-Jensen osallistui paneelikeskusteluun rahoitusvakautta uhkaavista riskeistä Euroopassa. Hän muistutti, että Euroopan pankkisektori on yleisesti ottaen ollut vakaa ja vahva viimeaikaisesta markkinaheilunnasta ja yksittäisten yhdysvaltalais- ja eurooppalaispankkien ongelmista huolimatta. Tämä on selkeiden sääntöjen ja tehokkaan valvonnan ansiota.

”Euroopassa on päästy pitkälle, mutta sääntelyviranomaisten käytännöissä on edelleen liikaa vaihtelua. Makrovakauspuskureita sovelletaan eri pankkeihin eri tavoin, myös paikalliset lait ja vaatimukset huomioon ottaen. Tämä osoittaa, että entistä kokonaisvaltaisempi lähestymistapa on tarpeen.”

Frank Vang-Jensenin mukaan ennustettava ja yhdenmukainen sääntely on Euroopassa avainasemassa markkinoiden luottamuksen ja vakauden kannalta.

”Nordean kaltainen vahva ja kannattava pankki edistää vakautta ja tukee asiakkaita ja yhteiskuntaa niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina”, Frank Vang-Jensen päättää.

Martin Persson, Head of Large Corporates & Institutions

Vuosisadan haaste ja kaikkien aikojen mahdollisuus

Nordean Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueen johtaja Martin Persson osallistui keskusteluun vastuullisuusriskeistä pankkisektorilla. Nordean tavoitteena on tukea asiakkaita siirtymässä kohti vastuullisempaa ja nettonollapäästöistä tulevaisuutta. Tämä koskee myös hiili-intensiivisillä aloilla toimivia asiakkaita. Martin Persson totesi paneelikeskustelussa, että sääntely voi kääntyä itseään vastaan, jos se on liian jäykkää tai lyhytnäköistä, jolloin se rajoittaa pankkisektorin mahdollisuuksia auttaa asiakkaita vihreässä siirtymässä.

Martin Perssonin mukaan asiakkaita poissulkeva lähestymistapa ei ole Euroopan pankkiviranomaisen ohjeistuksen mukainen. Lisäksi se aiheuttaa sen, että rahoitus siirtyy pankeilta muille rahoituspalvelujen tarjoajille, jotka eivät välttämättä ole yhtä sitoutuneita edistämään muutosta.

Sara Mella, Head of Personal Banking.

Euroopan digitalisaatiotrendit tarjoavat uusia mahdollisuuksia asiakkaille

Personal Bankingin johtaja Sara Mella osallistui paneelikeskusteluun, jossa asiantuntijat vaihtoivat ajatuksia rahoituspalvelujen digitalisaatiosta EU:ssa. Digiloikka on johtanut siihen, että tietojen jakaminen on lisääntynyt. Sara Mella nostikin esiin, että lainsäätäjien on löydettävä oikea tasapaino asiakkaiden tarpeiden ja odotusten sekä tietojen jakamiseen ja palvelujen nopeuteen liittyvien riskien välillä, jotta sääntelyssä otetaan huomioon myös tulevaisuuden vaatimukset.

EuroFI 2023

Eurofi perustettiin vuonna 2000 ja sen tavoitteena on tukea eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden ja niihin liittyvän sääntelyn vahvistumista ja integraatiota. Eurofi järjestää vuosittain kaksi kansainvälistä suurtapahtumaa, joissa käydään avointa ja syvällistä keskustelua viimeaikaisesta finanssialaan liittyvän sääntelyn kehityksestä sekä mahdollisista vaikutuksista käynnissä oleviin makrotalouden ja toimialan kehityslinjoihin.

Lue lisää
Innovaatiot
Tietoa meistä