16-04-2024 09:30

Nordea on jälleen Suomen tasa-arvoisin yritys SHE Index -mittauksen mukaan

Jatkuva pyrkimys moninaisemmaksi ja inklusiivisemmaksi pankiksi työntekijöille ja asiakkaille näkyy SHE Index -mittauksessa, jossa Nordea sijoittui ensimmäiseksi Suomessa kolmatta kertaa.
Group of people in stairs

Moninaisuuden, tasa-arvon ja inkluusion toteutumista ja kehitystä yrityksissä mittaava SHE Index toteutettiin kolmatta kertaa Suomessa. Indeksi pohjautuu kyselyyn, jossa syvennytään esimerkiksi yrityksen sukupuolijakaumaan, sukupuolten välisiin palkkaeroihin, rekrytointiin sekä siihen, millä keinoin moninaisuutta ja inkluusiota kehitetään. Kyselyn perusteella Nordea sai korkeimman tuloksen Suomessa.

”Arvostamme suuresti tunnustusta. Näemme sen osoituksena yli vuosikymmenen jatkuneesta sitoutumisesta ja jaetusta vastuusta kaikilla organisaation tasoille, jotta jokaista työntekijää ja asiakasta arvostetaan sellaisina kuin he ovat, huomioiden heidän erilaiset lähtökohtansa. Olemme ylpeitä siitä, että Nordea on saavuttanut jälleen Suomen parhaat tulokset mittauksessa. Vaikka olemme tulleet pitkän matkan, tiedämme myös, että yhdenvertaisuuden eteen on työskenneltävä joka päivä”, sanoo Nordea Suomen henkilöstöjohtaja Johanna Bergström.

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus osana Nordean tavoitteita 

Moninaisuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus ovat keskeisessä roolissa Nordean toiminnassa niin työpaikalla, asiakkaiden kanssa kuin yhteiskunnan tasolla. Sen lisäksi, että panostamme jatkuvasti koulutuksiin ja tietoisuuden lisäämiseen, mittaaminen ja sen kytkeminen esimerkiksi Nordean vastuullisuustavoitteisiin ovat avainasemassa. 

”Henkilöstön moninaisuus on kaikkien etu. Kun meillä työskentelee ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ja kokemuksia, voimme paremmin oppia toisiltamme ja huomioida erilaisia ideoita päätöksissä ja innovaatioissa. Se auttaa meitä myös palvelemaan asiakkaita ja heidän erilaisia tarpeitaan paremmin”, Johanna Bergström lisää.

Nordea on sitoutunut siihen, että ylimmässä johdossa on tasa-arvoinen sukupuolijakauma vuoden 2025 loppuun mennessä. Nordean määritelmän mukaan tämä tarkoittaa sitä, että yhden sukupuolen edustus on aina vähintään 40 prosenttia organisaation eri tasoilla. Henkilöstössä on lähestulkoon saman verran miehiä ja naisia, ja tavoite toteutuu jo konsernin johtoryhmässä. 

”Olemme edistäneet moninaisuutta ja inklusiivisuutta pitkäjänteisesti jo vuosien ajan kaikissa organisaation osissa. On ilo nähdä, kuinka panostuksemme edistävät ja kehittävät asioita monilla eri tasoilla sekä saada myös tunnustusta tekemästämme työstä upean SHE Index -sijoituksen kautta”, sanoo yhdenvertaisuusasiantuntija Victor Brück Nordean Diversity and Inclusion -yksiköstä.

 

Mikä SHE Index on?

SHE Index on SHE Communityn kehittämä tasa-arvon mittaamiseen tarkoitettu työkalu, joka on ollut käytössä Norjassa vuodesta 2018 lähtien ja otettu sittemmin käyttöön myös muissa Pohjoismaissa. SHE Index auttaa muodostamaan kuvan tasa-arvon toteutumisesta yritysmaailmassa sekä ymmärtämään, millä keinoin eri yrityksissä on onnistuttu edistämään tasa-arvoa. Tänä vuonna 101 pohjoismaista yritystä osallistui ja hyödynsi työkalua mitatakseen käytäntöjään ja kehitystään.

SHE Index -mittauksessa käsitellään kuutta tasa-arvoon liittyvää osa-aluetta: sukupuolijakaumaa, periaatteita ja mittaamista, toimenpiteitä, henkilöstöä ja rekrytointia, sukupuolten välisiä palkkaeroja sekä moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta yleisesti.

Lisätietoa SHE Indexistä
Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
Ura