28-01-2024 08:05

Nordea pääekonomisti: Vaalien vuosi

Politiikan rooli on viime vuosina korostunut talouskehityksessä ja yritysten investointipäätöksissä aiempaa enemmän. Vihreä siirtymä ja riippumattomuuden korostaminen kasvattavat valtion roolia taloudessa, ja Kiinassa puolueen kontrollin lisääminen tuo oman mausteensa yritysten ja kotitalouksien päätöksiin. Politiikan kasvaneen roolin myötä huomio kiinnittyy yhä tiiviimmin vaaleihin, joita käydään tänä vuonna ennätysmäärä ja joilla on vaikutusta paitsi kotimaisiin talouspolitiikan linjoihin, myös kansainvälisen talouden kehityskaariin.
Tuuli Koivu Chief Analyst Finland

Maailmantalouden näkymät ovat yhä heikot, kun aiempi rahapolitiikan kiristys painaa kasvua länsimaissa ja Kiinassa koronan jälkeinen luottamuksen uudelleenrakentaminen on osoittautunut sangen haastavaksi. Odotamme kasvunäkymien kuitenkin kääntyvän kohti parempaa loppuvuonna. Tähän suurin syy on se, että keskuspankit ovat monin paikoin päässeet inflaation niskan päälle ja hintapaineet ovat jäähtyneet odotettua nopeammin. Inflaation hidastuminen ruokkii kotitalouksien ostovoimaa ja sallii myös keskustelun aloittamisen korkojen laskusta. Ennusteessamme keskustelu konkretisoituu koronlaskuiksi viimeistään alkukesällä. 

Korkojen lasku vaikuttaa myönteisesti kotitalouksien tilanteeseen ja parantaa erityisesti yritysten investointihalukkuutta. Kuten aiemminkin on monta kertaa todettu, maailmantaloudessa ainakin vihreä siirtymä, nopea teknologinen kehitys ja globalisaation uudet tuulet kannustavat ja vaativat investointeja. Yhdysvalloissa näihin moniin mahdollisuuksiin yritykset näyttävätkin tarttuneen, mutta valitettavasti monessa Euroopan maassa ja myös Suomessa investointikehitys on ollut vaatimatonta, mikä voi heijastua heikkona tuottavuuskehityksenä pitkälle tulevaisuuteen. Keskuspankkikorkojen laskun myötä myötä näihin kasvunpaikkoihin tarttumisen pitäisi pitäisi olla nykyistä kannattavampaa. 

Toisaalta yritykset joutuvat investointipäätöksiä pohtiessaan arvioimaan aiempaa enemmän poliittisia ja geopoliittisia riskejä, joiden vaikutus yritysten toimintaympäristöön on kasvanut viime vuosina nopeasti. Ehkäpä jonkinlaisena esinäytöksenä Trumpin nopeat käännökset kauppapolitiikassa toivat arvaamattomuutta maailman tuotantoketjuihin kauppasodan muodossa.  

Seuraavaksi toimintaympäristöä mullistivat nopeasti koronatoimet. Julkinen valta päätti paitsi tiukoista rajoitteista monille palvelualoille, myös monissa maissa laajoista koronatuista, joilla oli oma vaikutuksensa yrityskentän uusiutumiseen. 

Koronlaskut piristävät kasvua loppuvuonna.

Tuuli Koivu, Nordean pääekonomisti

Jatkossa vihreä siirtymä on omiaan lisäämään julkisen vallan roolia taloudessa. Uusia vaatimuksia ja kannustimia pannaan toimeen nopealla aikataululla, ja valtiot käyttävät suuriakin rahasummia vihreän siirtymän edistämiseen. Välillä näitäkin käänteitä on ollut vaikea ennustaa, onhan esimerkiksi Yhdysvalloissa Trumpin ja Bidenin kausien välillä ollut valtava suhtautumisero vihreään siirtymään liittovaltion taholta. 

Kiinassa presidentti Xi on aktiivisesti lisännyt kommunistisen puolueen roolia taloudessa. Miljardööri Jack Man katoamisesta liikkeelle lähtenyt sääntelytulva on tuonut mukanaan esimerkiksi miljardien arvoisen tukiopetustoiminnan kieltämisen ja suoria rajoitteita monelle maan teknologiayhtiöille. Yrityksiin perustetut puoluekomiteat vahtivat, että Pekingin toiveita ja tavoitteita viedään eteenpäin ruohonjuuritasolla.

Kiinan suuntautuminen yhä vahvemmin puoluejohtoiseen suuntaan on yksi syy siihen, että geopoliittiset jännitteet ovat kasvaneet ja maat pyrkivät nyt vähentämään Kiina-riskejään. Tämäkin on aihepiiri, joka tulee lisäämään valtioiden roolia talouden rakenteissa. 

Kun poliittisten päätösten merkitys kasvaa,  on tärkeää olla tietoinen tulevista käänteistä tai ainakin valmistautua erilaisiin kehityskaariin. Niinpä tänä vuonna rahoitusmarkkinoilla mutta myös investointeja harkitsevissa yrityksissä pohditaan tiiviisti, mitä kuluvan vuoden vaalisumasta seuraa. The Economistin mukaan yli puolet maailman väestöstä suuntaa tänä vuonna vaaliuurnille, ja tällä voi olla myös talouteen suuri vaikutus. 

Euroopassa meidän kannattaa aiempaa enemmän kiinnostua EU-vaaleista kesäkuun alussa. EU on jäämässä monella mittarilla jälkeen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä talouskisassa, sillä pandemiasta palautuminen on ollut kankeaa ja valitettavan monet uudet teknologiat kehitetään muualla kuin Euroopassa. Uuden komission on löydettävä lääkkeitä näihin ongelmiin ja parannettava Euroopan pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Huomiota vaatii myös haastava turvallisuuspoliittinen tilanne ja erityisesti sodan jatkuminen Ukrainassa. 

Vaalivuosi huipentuu tietysti marraskuun alussa Yhdysvaltoihin. Lopputulema voi vaikuttaa suuressa kuvassa muun muassa geopoliittisiin riskeihin ja maailmankauppaan, mutta vaaleilla voi olla ratkaiseva merkitys myös yksittäisiin investointipäätöksiin. Suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi, kannustetaanko yrityksiä yhä investoimaan esimerkiksi vihreän siirtymän hankkeisiin Yhdysvalloissa ja mitä vaikutuksia vaaleilla on Euroopan turvallisuustilanteeseen ja siten investointi-ilmapiiriin.

Tämä artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran 24.1.2024 julkaistussa talousennusteessa ''Nordea Economic Outlook: Laskun aika''. Lue lisää uusimmasta Nordea Economic Outlookista.

Kirjoittaja

Nimi:
Tuuli Koivu
Otsikko:
Nordean pääekonomisti
Economic Outlook
Markkinat ja sijoittaminen
Talous
Analyysit