17-03-2021 12:06

Nordean asiakkaille mahdollisuus sijoittaa eurooppalaiseen metsään

Nordea on aloittanut yhteistyön Euroopan suurimman metsärahastotalo Dasoksen kanssa sekä maailman johtavimpiin vastuullisiin rahastotaloihin kuuluvan Robecon kanssa. Kumppanuuksien myötä myös piensijoittajat voivat nyt sijoittaa uuteen, Suomeen rekisteröityyn metsärahastoon sekä maailman johtavimpiin kuuluviin vastuullisiin rahastoihin.
A narrow path through spruce forest

Nordea on aloittanut yhteistyön Euroopan suurimman metsärahastotalo Dasoksen kanssa sekä maailman johtavimpiin vastuullisiin rahastotaloihin kuuluvan Robecon kanssa. Kumppanuuksien myötä myös piensijoittajat voivat nyt sijoittaa uuteen, Suomeen rekisteröityyn metsärahastoon sekä maailman johtavimpiin kuuluviin vastuullisiin rahastoihin.

Metsä innostaa ja kiinnostaa sijoituskohteena suomalaisia. Oman metsäpalstan hankkiminen ja hoitaminen voi kuitenkin tuntua työläältä ja hankalalta vaihtoehdolta. Nordean asiakkaat voivat maaliskuusta alkaen sijoittaa hyvin hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun eurooppalaiseen metsään helposti metsärahaston kautta, kun Nordea aloittaa yhteistyön Euroopan suurimman metsärahastotalo Dasoksen kanssa.

Dasos on vuonna 2005 perustettu suomalainen varainhoitaja, joka on keskittynyt hoitamaan  vastuullisten metsärahastojen lisäksi maanomistukseen, biodiversiteettiin ja veteen liittyviä rahastoja. 

- Aiemmin Dasoksen rahastot ovat olleet saatavilla ainoastaan instituutiosijoittajille, mutta nyt voimme yhteistyön kautta tarjota myös Nordean asiakkaille uutta Suomeen rekisteröityä metsärahastoa 5000 euron minimisijoituksella. Tämä mahdollistaa useille piensijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suomalaisille rakkaaseen metsään, ilman että tarvitsee itse huolehtia esimerkiksi metsän hoidosta, kertoo Nordean sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen.

Dasoksen taustalla on kokenut eurooppalainen tiimi, jolla on sekä vahva metsäosaaminen että pitkäaikainen kokemus neuvonantajana ja salkunhoitajana merkittävissä metsäkaupoissa 2000-luvulla. Yhtiön arvonluontitapa perustuu pitkäjänteiseen vastuulliseen metsänhoitoon sekä metsän vastuullisuuden sertifiointiin, mikä lisää metsän arvonnousupotentiaalia.

- Metsäsijoittaminen on matalan koron ympäristössä houkutteleva lisä sijoitussalkkuun. Hyvin hajautettu metsäsijoitus tuottaa tasaista kassavirtaa ja sen riski/tuotto-suhde on monia muita omaisuuslajeja parempi. Lisäksi metsätuotteiden kysyntä, kuten puurakentaminen ja muovin korvaavat raaka-aineet ovat kasvussa, mikä lisää arvonnousupotentiaalia, Eronen kuvaa.

Lisää tarjontaa vastuulliseen sijoittamiseen 

Vastuullinen sijoittaminen on kasvamassa kovaa vauhtia megatrendistä kiinteäksi osaksi sijoitusmaailmaa. Nordean asiakkaiden mahdollisuudet sijoittaa vastuullisesti lisääntyvät merkittävästi tänä keväänä, kun Nordea aloittaa yhteistyön kansainvälisen varainhoitotalo Robeconin kanssa. Robeco on vastuullisen sijoittamisen pioneeri, joka lanseerasi ensimmäisen vastuullisen sijoitusrahastonsa jo vuonna 1995.

- Tavoitteemme on olla Pohjoismainen edelläkävijä vastuullisessa sijoittamissa ja siksi haluamme tarjota asiakkaillemme laajasti valinnanvaraa. Kerroimme aiemmin, että loppuvuodesta 2019 markkinoille tuodut Nordean omat vastuulliset yhdistelmärahastot ylittivät hiljattain miljardin sijoitetun euron rajan, joten myös kysyntää selvästi on, kertoo Nordean sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen.

Jo aiemmin Nordean asiakkaat ovat voineet valita menestyneitä vastuullisia rahastoja yhteistyökumppaneiltamme kuten  Wellingtonilta, Man Groupilta, Schrödersiltä ja BlackRockilta. Nordean uudessa verkkopankissa sekä mobiilipankissa voi myös hakea rahastoja niiden MSCI:n vastuullisuusluokituksen mukaan.

Uudet rahastot ovat saatavilla sekä verkkopalveluista, että varainhoidosta.

News topic

Eläke ja säästäminen