27-10-2021 09:31

Nordean etäTET mahdollistaa korvaamattoman kurkistuksen työelämään

Työelämään tutustumisjaksot (TET) ovat pysyneet osana peruskoululaisten oppisisältöä, vaikka moni muu asia nuorten koulumaailmassa onkin muuttunut vuosien varrella. Nordea on ollut jo pitkään mukana tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia tutustua työelämään ohjatusti.

TET-jaksot tuovat opintoihin monipuolisuutta, ja niiden avulla kyetään säilyttämään yhteys koulun ja työelämän välillä. Useita koulussa opittuja taitoja tarvitaan myös työelämässä ja TET onkin monelle nuorelle ensimmäinen mahdollisuus päästä soveltamaan koulussa opittua käytännössä. Nordean etäTETissä nuoret ympäri Suomen pääsevät kehittämään osaamistaan erityisesti tiimityöskentelyn, yrittäjyys- ja taloustaitojen parissa.

Korona on vaatinut TET-jaksoilta joustavuutta

Nordean etäTETissä työelämään on päässyt tutustumaan tiimeissä jo vuodesta 2018 lähtien, mutta koko Suomen kattavaksi konsepti laajeni pandemian vauhdittamana vuonna 2020. Huoli TET-paikkojen saatavuudesta nousi keskustelun aiheeksi koronapandemian aikana, sillä useat työnantajat eivät kyenneet mahdollistamaan TET-jaksoja totuttuun tapaan. Tähän tarpeeseen Nordea laajensi etäTET-konseptiaan, jonka avulla nuoret ovat päässeet osallistumaan TET-jaksolle etäyhteyksien välityksellä pandemiasta huolimatta.

EtäTETissä nuoret työskentelevät tiimeissä ratkoen oikeita työelämän projekteja.

”Nordean etäTET-tiimissä toimiminen on simulaatio tämän päivän työskentelytavoista. Nuoret oppivat verkostoitumaan ja hyödyntämään nopeasti tiimin jäsenten eri vahvuuksia tehtävänannoissa”, kuvailee Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela.

Jakson aikana nuoret pääsevät tiimityön ohella käsittelemään teemoja muun muassa talouden ja yrittäjyyden ympärillä.

”On tärkeää oppia ensin käyttämään omia rahojaan, jotta voi tulevaisuudessa hallita yrityksen rahoja”, Kuusela jatkaa.

Konseptia kehitetään jatkuvasti

Tänä syksynä Nordea järjestää Rahataidot ja Yrittäjyys -etäTETin yhteistyössä 4H-liiton kanssa.

”Olemme huomanneet, että opiskelijat ovat jo nuoresta pitäen innokkaita viemään harrastustaan liiketoiminnaksi. Tällä TET-jaksolla nuori pääsee tunnistamaan omat vahvuutensa ja suunnittelemaan niiden pohjalta itselle kiinnostavaa yritystoimintaa, joka toimii samalla myös nuoren harrastuksena”, Kuusela kertoo.

Jaksolle osallistuneelle Erikalle kokemus on ollut myönteinen: ”Suosittelisin! Monipuolisempaa kuin luuleekaan. Luovuuttaan ja heittäytymistä pääsee käyttämään.”, hän kannustaa.

Etäyhteyksillä järjestetty TET on onnistunut herättämään kiinnostuksen kipinän rahoitusalaa kohtaan myös niissä, jotka eivät välttämättä aikaisemmin ole pitäneet alaa kiinnostavana: ”Alkuun en ollut niin kiinnostunut. Raha-asiat eivät ennen olleet oma kiinnostuksen kohde, mutta etäTET kiinnosti.”, kertoo vuonna 2020 Nordean etäTETissä mukana ollut Sofia.

Kuusela pitääkin tärkeänä, että rahoitusalan monimuotoisuus lisääntyy entisestään.

”Haluamme lisätä erityisesti nuorten naisten kiinnostusta rahoitusalaa kohtaan, sillä diversiteetti lisää tutkitusti yrityksen innovaatiokykyä”.