21-05-2021 10:09

Rahataitotestin uudet tulokset: suomalaiset ovat varautuneet heikosti yllättäviin menoihin

Nordean toukokuussa julkaiseman rahataitotestin uusimmat tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suomalaiset säästävät säännöllisesti. Koronan myötä epävarmuus oman talouden hoidosta on kuitenkin lisääntynyt.
smiling-teenage-students-studying-at-desk-in-school

Nordean toukokuussa julkaiseman rahataitotestin uusimmat tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suomalaiset säästävät säännöllisesti. Koronan myötä epävarmuus oman talouden hoidosta on kuitenkin lisääntynyt. Moni epäröi, mistä hakea tietoa ja apua, jos tulot yllättäen muuttuvat.  

Nordean rahataitotestin mukaan lähes kolmannes vastaajista (30 %) kokee omien raha-asioiden hoitamisen vaikeaksi. Erityisesti nuoret alle 35-vuotiaat vastaajat kokevat epävarmuutta raha-asioiden hoitamisesta. Epävarmuus on lisääntynyt myös vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Jopa 40 prosenttia 46-55 -vuotiaista vastaajista ilmoitti, etteivät tiedä miten toimia, jos he kohtaavat yllättäviä menoja ja jopa puolet (51 %) ei tiedä, mistä hakisivat tietoa tai apua tilanteeseen.

Yleisesti ottaen talousasiat on osattu Suomessa hyvin ja kotitalouden tuloihin vaikuttavat tekijät tunnetaan, mutta korona-aika on tuonut epävarmuutta monen elämään, joka näkyy Rahataitotestissä, kun verrataan syksyn 2020 ja kevään 2021 vastauksia.

- Jos raha-asiat huolettavat, ole yhteydessä omaan pankkiisi, sillä yleensä tilanteeseen on löydettävissä ratkaisuja sitä helpommin mitä aikaisemmin asiaan tartutaan. On myös tärkeää, että talouslukutaitojen harjoittelu käynnistyy jo nuorella iällä ja siksi kouluissa annettava opetus on merkittävässä roolissa. Rahataitotestin avulla kannustamme kuitenkin ihan kaiken ikäisiä pohtimaan, ovatko oman talouden tiedot ajan tasalla, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela kertoo.

Testin mukaan varmimpia tulojensa pysyvyyteen ovat 26–35-vuotiaat. Myös asuntolainansa jo pois maksaneet yli 65-vuotiaat kokivat olevansa taloudellisesti vahvalla pohjalla.

- Huomattava osa kuluttajista elää kädestä suuhun, eikä pysty säästämään pahan päivän varalle. Näin ollen yllättäviin menoihin ollaan heikosti varauduttu. Tämä johtuu usein pienistä tuloista, mutta myös puutteellisesta taloudellisesta suunnittelusta. Keski- ja hyvätuloisetkin saattavat kuluttaa impulsiivisesti ja lyhytjännitteisesti, ja joutua siksi vaikeuksiin. Nuoret aikuiset voivat olla tulojensa suhteen liiankin itsevarmoja samalla kun he ovat elämänvaiheessa, jossa tehdään paljon hankintoja, sanoo professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Säästäminen on arkipäivää, termistö tuntemattomampaa

Rahataitotestin uusimmat tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suomalaiset ovat aktiivisia säästäjiä, mutta säästämisen ja sijoittamisen ilmiöt eivät välttämättä ole kaikille tuttuja. Jopa 74 prosenttia vastaajista kertoo säästävänsä säännöllisesti. Säästeliäisyyden aktiivisuudessa ei ole eroja sukupuolten tai ikäryhmien välillä. Kuitenkin vain 58 prosenttia vastaajista tiesi, mitä korkoa korolle -ilmiöllä tarkoitetaan ja miten se vaikuttaa sijoitettavaan summaan.

- On tärkeää ymmärtää korkoa korolle -ilmiön periaate. Suomalaisilla on tileillään valtavasti varallisuutta, joka pitäisi saada kasvamaan. Haluamme myös edistää sijoitustietoa ja - osaamista nuorille, koska mitä aikaisemmin sijoittamisen taidot ovat hallussa sitä paremman lähtökohdan saa varallisuuden kartoittamisella jo pienilläkin summilla, kuten esimerkiksi 10 eurolla kuukaudessa, sanoo Kuusela.

 

Nordean rahataitotestin avulla vastaaja voi selvittää oman taloudellisen lukutaidon tason, johon kuuluvat talousasioihin liittyvä osaaminen, asenteet ja käyttäytyminen. Testin avulla pyritään lisäämään kansalaisten tuntemusta omista rahataidoistaan ja sen myötä lisäämään heidän taloudellista kyvykkyyttään. Rahataitotestin avulla saadaan tietoa talousopetuksen tarpeista ja se on myös yksi väline taloustaitojen opetuksen keinovalikoimassa. Rahataitotestin on tähän mennessä tehnyt jo yli 5000 suomalaista. Nordea tukee vuosittain omien ja kumppanihankkeiden kautta yli 100.000:ta lasta ja nuorta taloustaidoissa.

Vastuullisuus