08-07-2024 13:49

SuomiAreena keräsi ihmiset kesäiseen Poriin – Nordean ja Nasdaqin paneelikeskustelussa pohdittiin työelämän ja luonnon monimuotoisuutta

Tämän vuoden SuomiAreenassa Nordea ja Nasdaq Helsinki yhdistivät osaamisensa järjestämällä keskustelutilaisuuden, jossa asiantuntijat pohtivat moninaisuuden hyötyjä liike-elämälle sekä luontokadon ennaltaehkäisemisen merkitystä yrityksille ja yhteiskunnalle. Keskustelussa tuotiin esille eri näkökulmia siitä, miten tekniset ja markkinaehtoiset ratkaisut voisivat edistää niin luonnon kuin työelämänkin monimuotoisuutta.
Panelistit SuomiAreenan lavalla

Keskusteluun osallistuivat Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen, Lifeline Venturesin partneri ja talousjohtaja Elina Holkko, Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi, Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen ja Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman. Paneelin juonsi sijoituskirjailija Unna Lehtipuu.

”Moninaisuus työelämässä on kilpailuetu ja luovuuden lähde”

Kaikki osallistujat kokivat monimuotoisen työyhteisön edellytyksenä toimivalle ja tulokselliselle liiketoiminnalle. Moninaisuus nähtiin myös osana jokaisen yrityksen riskienhallintaa ja mainestrategiaa. Keskustelussa nostettiin esille myös lainsäädännön kautta asetettavat sukupuolikiintiöt, joita panelistit pääasiassa kannattivat.

”Moninaisuus työelämässä on kilpailuetu ja luovuuden lähde”, totesi Jyrki Katainen kertoessaan Nordean saavuttaneen organisaation sisäiset tavoitteet sukupuolten välisen tasa-arvon takaamisessa. ”Nordeassa aktiivinen tavoitteemme on, että työyhteisömme täyttyy erilaisista ihmisistä”, hän jatkoi.

”Kaikkein tärkeintä on moninainen johtajajoukko”, painotti myös Krista Mikkonen pohtiessaan päätöksentekoa poliittisessa ympäristössä.

Monimuotoisuuden edistäminen nähtiin myös osana riskien hallintaa, kun yhä useammat näkökulmat tulevat huomioiduiksi esimerkiksi päätöksenteossa.

”Moninaisuus parantaa päätöksentekoa ja madaltaa riskitasoa”, arvioi Nasdaqin Henrik Husman.

Samoilla linjoilla oli Elina Holkko, joka kertoi ohjeistavansa aloittavia startup-yrityksiä kiinnittämään huomiota työyhteisön monimuotoisuuteen jo rekrytointivaiheessa. Holkko edusti paneelissa Lifeline Venturesia, joka sijoittaa ja ohjaa aivan alkuvaiheessa olevia kasvuyrityksiä. 

”Myös kulttuuriin pitää kiinnittää huomiota, jotta erilaiset ihmiset pystyvät antamaan parhaansa työyhteisölle”, Holkko jatkoi.

Luontokadon torjumiseen kaivataan markkinaehtoisia ratkaisuja

Keskustelun toinen osio käsitteli luontokatoa, josta on Jyrki Kataisen mukaan tulossa ilmastonmuutoksen kokoinen taloudellinen ja poliittinen kysymys seuraavien viiden vuoden sisällä.

Nordea onkin jo muun muassa ehdottanut EU-komissiolle, että se perustaisi pyöreän pöydän keskustelufoorumin pankeille sekä rahoitusmarkkinoista ja ympäristöasioista vastaaville pääosastoille. Tätä kautta voisimme oppia toisiltamme ja kehittää yhdessä markkinaehtoisia keinoja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

Regulaation oheen panelistit peräänkuuluttivatkin markkinoiden toimia.

”[Luontokadon pysäyttämisessä] regulaation ja markkinaehtoisuuden yhteistyö on oleellista” pohti Tomi Lähdeniemi.

Krista Mikkonen puolestaan kannusti sellaisten markkinamekanismien rakentamiseen, jotka tekisivät yrityksille edullisemmaksi tehdä luontoa hyödyttäviä kuin haittaavia toimia ja tuotteita. 

”Luonnon monimuotoisuus kaipaisi yhtiöitä, jotka korjaisivat asioita. Siihen ei kuitenkaan ole mitään kannusteita tällä hetkellä”, totesi Elina Holkko.

Holkko ja Husman halusivat kuitenkin myös nostaa esille, kuinka yhä useammat yritykset ja sijoittajat pyrkivät omalla toiminnallaan korjaamaan tilannetta. 

”Myönteistä kehitystä tapahtuu koko ajan”, Husman muistutti paneelin lopuksi.

 

Voit katsoa keskustelun kokonaisuudessaan MTV Katsomo -palvelusta (vaatii kirjautumisen)