Tavoittamaton tavoite

01-09-2020 14:09

Suuret keskuspankit ovat tuskailleet jo vuosikaudet tavoitetta matalamman inflaation kanssa. Keinot kovenevat, ja kevyt rahapolitiikka jatkuu entistä pidempään. Suurempi inflaatioepävarmuus rasittaisi myös talous- ja markkinanäkymiä. 

Useimmat suuret keskuspankit ovat jääneet jälkeen n. kahden prosentin inflaatiotavoitteistaan finanssikriisin jälkeen ennätyskevyestä rahapolitiikasta huolimatta. USA:ssa inflaatio on ollut vuodesta 2009 lähtien Fedin suosimalla mittarilla (yksityisen kulutuksen hinnat) keskimäärin 1,4%, euroalueella vieläkin vaatimattomampi 1,2%. 

Inflaatiotavoitteen tarkentaminen tai jopa sen uudelleenmäärittely on ollut osana sekä Fedin että EKP:n rahapolitiikan strategian tarkastelua. Fedin Powell kertoi jo viime viikolla, että Fed siirtyy tavoittelemaan kahden prosentin keskimääräistä inflaatiota. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos inflaatio jää alle kahden prosentin tietyksi aikaa, hintojen nousuvauhdin pitäisi olla yli kaksi prosenttia tämän jälkeen, jotta kakkosen keskiarvoon päästäisiin. 

Teoriassa muutos on merkittävä, etenkin Fedin jäätyä selvästi jälkeen tavoitteesta viime aikoina. Käytännössä muutos on rajallinen, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Ensinnäkin Fed kertoi tavoittelevansa ns. joustavaa keskimääräisen inflaation tavoitetta. Tässä mallissa keskuspankki ei määrittele mitään tarkkaa matemaattista kaava tai aikaväliä keskiarvon laskemiseksi. Toiseksi Fed on jo aiemmin kertonut valmiudestaan sietää tilapäisesti tavoitetta korkeampaa inflaatiota. 

Fed ei kertonutkaan uusista rahapoliittisista kevennystoimista tavoitemuutoksen yhteydessä vaan toivoo pystyvänsä vaikuttamaan inflaatio-odotuksiin kommunikaatiomuutostensa kautta, joita on varmasti tulossa vielä lisää. Fedin linjaus tarkoittaa kuitenkin käytännössä sitä, että kevyttä rahapolitiikka jatketaan vielä siinäkin vaiheessa, kun talouden toipuminen on päässyt hyvään vauhtiin ja inflaatiopaineet alkavat kasautua. Viimeistään tässä vaiheessa myös inflaatioriskien ja dollarimääräisten omaisuuslajien riskipreemioiden pitäisi kasvaa, mikä lisäisi epävarmuutta myös talousnäkymien suhteen.   

On mielenkiintoista nähdä, kuinka uskottavana Fedin uusi inflaatiotavoite nähdään markkinoilla. Jos keskuspankki ei ole pystynyt saavuttamanaan edes kahden prosentin inflaatiota, miten se pystyisi pääsemään vielä korkeampaan inflaatioon? Markkinoilla keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat olleet kuitenkin nousussa viime aikoina, etenkin Yhdysvalloissa. 5-vuotinen 5 vuoden päästä alkava odotus on Yhdysvalloissa kivunnut takaisin kahden prosentin päälle pahimpien koronahuolten painettua odotuksen alle puoleentoista prosenttiin maaliskuussa. Historiallisesti katsottuna odotukset ovat kuitenkin edelleen matalia, joten Fedillä riittää vielä tekemistä.  

Euroalueella vastaavat inflaatio-odotukset ovat vain reilussa prosentissa ja aivan liian matalia EKP:n inflaatiotavoitteen huomioiden. EKP on Fediä pari askelta jäljessä myös inflaatiotavoitteen uudelleenmäärittelyn suhteen. EKP:n inflaatiotavoitehan on määritelty lähelle mutta alle kahteen prosenttiin. Keskuspankki on viime vuosina pyrkinyt tarkentamaan tavoitteen symmetrisyyttä: tavoitteen alittamiseen suhtaudutaan samalla vakavuudella kuin sen ylittämiseen. Käytännössä kuitenkin niin markkinoiden kuin ekonomistien inflaatio-odotukset heijastelevat epäuskoa EKP:n tavoitteen symmetrisyyttä kohtaan. Tilannetta eivät helpota EKP:n historialliset reaktiot tilapäisesti nopeampaan inflaatioon tai neuvoston haukkamaisempien jäsenten kommentit inflaatioriskeistä tilanteessa kuin tilanteessa. 

EKP:n strategian uudelleenarviointi, mukaan lukien inflaatiotavoitteen täsmennys, valmistunee ensi keväänä. Fedin näyttämä esimerkki kannattaa hyödyntää. Vaikka Fedin uusi tavoite ei johtanutkaan välittömästi uusiin toimiin, se vahvistaa kuvaa siitä, että Fed on valmis ottamaan myös selviä yläsuuntaisia inflaatioriskejä tavoitteeseensa pääsemiseksi. EKP:lla on vielä selvästi enemmän tekemistä, jos se haluaa tosissaan nostaa inflaatio-odotukset ja inflaation kahden prosentin tuntumaan. 

Inflaatio-odotukset nousseet viime aikoina, etenkin Yhdysvalloissa

Talouden ilmiöiden takana

Finanssimaailma-blogi käsittelee ajankohtaisia talouden ja markkinoiden tietoja, ilmiöitä ja uutisia. Tältä sivulta löydät tuoreimmat Nordean ekonomistien, analyytikoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoitukset.

Blogi
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit

Lue lisää