17-01-2022 14:21

Tehosta valuuttasuojausta automaation avulla

Pohditko valuuttasuojauksen tehostamista? Asiantuntijamme kertovat, kuinka aiemmin tuntikausia kestäneet valuuttasuojausprosessit hoituvat nyt jopa sekunneissa uuden automatisoidun AutoFX Hedging -ratkaisun avulla, joka kommunikoi suoraan asiakkaiden tilausjärjestelmien kanssa.
Smiling business woman at the office
Salla Lumiaho, FX Sales, Nordea

Monen kansainvälisen yrityksen periaatteena on, että tuloslaskelmaan ei saa syntyä kurssieroja, ja että jo tehtyjen myynti- tai ostosopimusten osalta valuuttariskiä ei saa jättää auki. Jos tätä periaatetta haluaa noudattaa pilkulleen, tulee valuuttasuojauksia säätää aina kun uusia tilauksia saadaan sisään, ja myös silloin kun aiemmin tehtyjä tilauksia maksetaan. Toimialasta riippuen näin saatetaan jopa tehdäkin. Jos myytävä tuote on miljoonien arvoinen laitekokonaisuus, niin tämä on itse asiassa hyvin todennäköistä.

Toisilla toimialoilla yksittäiset tuotteet eivät ole yhtä arvokkaita, mutta niitä myydään suuria määriä. Silloin tehdään usein käytännön kompromisseja. Jos kaikki kurssierot haluttaisiin eliminoida, pitäisi positiolaskelmia päivittää jatkuvasti. Toiminnanohjausjärjestelmät eivät kuitenkaan aina tue tätä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksessä hyväksytään sovittu määrä kurssieroja tai valuuttariskiä, jotta työmäärä pysyy aisoissa.

Yrityksestä saatetaan kertoa, että heidän tuleva IT-projektinsa auttaa mahdollisesti vähentämään manuaalista työtä. IT-projektit kuitenkin kestävät kauan, joten Nordean tarjoamat työkalut voivat tuoda avun nopeammin, kertoo valuutta-asiantuntija Salla Lumiaho Nordean FX Sales -tiimistä.

Yrityksen valuuttasuojausta on nyt mahdollista automatisoida

Nordea on panostanut viime vuosina merkittävästi automaatioratkaisuiden kehittämiseen yritysten valuuttahallinnan tueksi. Vastikään julkaistun AutoFX Hedgingin avulla yritykset voivat tehostaa valuuttasuojauksen työvaiheita merkittävästi, vähentäen tarvetta kompromisseille. Asiakas voi asettaa AutoX Hedgingin lukemaan tilaus- tai laskutiedot suoraan reskontrasta tai toiminnanohjausjärjestelmästä – ja laskemaan mitä suojauksia oma suojauspolitiikka edellyttää.

-Ratkaisun avulla voimme helpottaa asiakkaidemme arkea – aikaa jää enemmän työlle, jota automaatio ei voi korvata. Automaatio vähentää myös inhimillisten virheiden määrää, Lumiaho toteaa.

Lue lisää: Miten AutoFX Hedging toimii?

Kenelle AutoFX Hedging sopii?

AutoFX Hedging sopii kaikenlaisille yrityksille, jotka haluavat suojautua valuuttariskeiltä järjestelmällisesti ja helposti. Se on koettu hyödylliseksi erityisesti yrityksissä, joissa on ollut suojauksien tekemisen suhteen jo vakiintunut toimintamalli, mutta se on perustunut paljolti manuaaliseen työhön ja itse rakennettuihin Excel-taulukoihin.

-Itse asiassa kokemuksemme mukaan on harvinaista, että isoimmatkaan yritykset olisivat saaneet systemaattista suojausta toimimaan ilman massiivista manuaalista tietojen siirtelyä järjestelmästä toiseen. Usein prosessi on myös hyvin henkilösidonnainen ja perustuu virhealttiisiin Excel-makroihin, kertoo Nordean Next Gen FX -kehitystiimin johtaja Matti Honkanen.

Tarvittava tieto olisi kyllä järjestelmissä olemassa, mutta ERP-hankkeissa pääfokus on ollut muissa asioissa kuin valuuttariskissä. Nordean ratkaisulla tieto saadaan jalostettua suojausehdotuksiksi ilman tarpeettomia manuaalisia vaiheita, jolloin riskinhallintaperiaatteetkin voidaan päättää vähemmillä kompromisseilla.

Lue lisää: AutoFX Hedgingin toiminnallisuudet

Automatisoitu valuuttakaupankäynnin prosessi voi näyttää esimerkiksi tältä:

  1. Tunnista valuuttariskisi ja määrittele suojausstrategia.
  2. Kirjaa strategia AutoFX Hedging -alustalle. Tätä ei tarvitse tehdä kuin kerran.
  3. Nouda tilaukset ERP-järjestelmästäsi automaattisesti – ilman raskasta integraatiota
  4. AutoFX Hedging yhdistää tilaukset ja avoimet valuuttakaupat – ja kertoo mitä kauppoja sinun pitäisi strategiasi mukaan tehdä.
  5. Halutessasi voit poiketa strategiasta – sekin on nyt helpompaa.
  6. Toteuta kaupat AutoFX Hedging-alustalla yhdellä klikkauksella.
Ratkaisun avulla voimme helpottaa asiakkaidemme arkea – aikaa jää enemmän työlle, jota automaatio ei voi korvata.

Salla Lumiaho, FX Sales

Matti Honkanen, Head of NextGen FX, Nordea

Kuinka automaatio on otettu käyttöön yrityksissä?

-Norjalaiset kalanjalostusfirmat ovat hyvä esimerkki automaation jo omaksuneista toimijoista, Honkanen toteaa.

Toimialan käytäntönä on, että tilaaja maksaa kalat omassa valuutassaan; suomalaisten asiakkaiden tapauksessa siis euroina. Norjalaisella yrityksellä on siksi valuuttariskiä tilauskirjan ja myyntisaatavien osalta. Jos kruunu vahvistuu, syntyy kurssitappioita.

Toimialan yritykset ovat jo pitkään suojanneet uudet tilaukset sitä mukaa kun ne tulevat tietoon. Käytännössä yritykset ovat siis muuntaneet suojauksella valuuttamääräisen tilauksen omaan kotivaluuttaansa. Toimintamalli on ollut välttämätön, mutta työläs. Tällaisille yrityksille on ollut helppo päätös ottaa suojausten automatisointi käyttöön.

-Sen sijaan että yrityksen controller kokoaa tietoa uusista tilauksista ja laskee kuinka paljon uusia suojauksia tarvitaan mihinkin maturiteettiin, AutoFX Hedging kommunikoi suoraan yhtiön oman toiminnanohjausjärjestelmän tai -reskontran kanssa. Kun järjestelmään rekisteröidään uusia tilauksia, ratkaisumme vertaa tilannetta yhtiön suojauspolitiikkaan ja ehdottaa tarvittavat uudet suojaukset, Honkanen kertoo.

Sama pätee jos jo aiemmin suojattujen tilausten tiedot muuttuvat. AutoFX Hedging hoitaa itsenäisesti kaiken sen mekaanisen laskennan ja -toimenpiteet, joita yhtiön riskinhallintapolitiikan noudattaminen vaatii. Työntekijän tehtäväksi jää vain valita milloin suojaukset tehdään ja milloin suojauspolitiikasta poiketaan, sekä varmistaa että tilausjärjestelmän tieto on virheetöntä.

Aiheuttaako valuuttasuojaus yrityksessäsi paljon manuaalista työtä?

Ammattitaitoiset valuutta-asiantuntijamme auttavat valuuttasuojauksen automatisoinnissa suojausstrategiasi ja -tarpeesi huomioiden.

Saat lisätietoja fxflowfi [at] nordea.com (subject: Yrityksen%20valuuttasuojauksen%20automatisointi) (lähettämällä meille sähköpostia) tai soittamalla +358 9 369 49 090

Tutustu myös muihin AutoFX Suite -valikoiman automaatioratkaisuihin.